Banner Top
Log In

PGE chce kupić 100 proc. akcji Polenergii

Największa polska spółka energetyczna PGE ogłosiła we wtorek wezwanie na zakup 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier. Polenergia to spółka giełdowa działająca w sektorze energetyki odnawialnej, konwencjonalnej, dystrybucji i obrotu energią.

PGE wzywa do sprzedaży 45 443 547 akcji Polenergii, stanowiących 100 proc. kapitału i głosów na WZ. Kurs Polenergii na zamknięciu sesji na GPW we wtorek wynosił 16,75 zł.

Główni akcjonariusze spółki to Kulczyk Investments – 50,2 proc., China-Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund – 15,99 proc., Aviva OFE – 7,8 proc., Generali OFE 6,6 proc. oraz Nationale Nederlanden OFE – 5,5 proc. Przy cenie 16,29 zł wartość potencjalnej transakcji mogłaby wynieść ponad 740 mln zł. PGE jest największą polską spółką energetyczną. Skarb Państwa ma w niej 57,39 proc. akcji.

Polenergia posiada projekty energetyki wiatrowej na morzu (offshore). Jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW. We wtorek Polenergia sprzedała firmie Statoil Holding Netherlands 50 proc. udziałów w dwóch spółkach zależnych, które prowadzą projekty budowy morskich farm wiatrowych za 94,3 mln zł plus 5 mln euro płatne w ratach do 30 września 2019 r.

Polenergia ma obecnie farmy wiatrowe na lądzie o mocy zainstalowanej 245,3 MW oraz portfel pięciu projektów w fazie rozwoju o łącznej mocy 227 MW z pozwoleniami na budowę.

Wśród większych aktywów posiada także gazową elektrociepłownię Nowa Sarzyna o mocy 116 MWe i 70 MWt. W planach ma budowę 31 MW elektrowni biomasowej Wińsko na Dolnym Śląsku. Polenergia świadczy również usługi dystrybucji energii elektrycznej dla ponad 11 tys. klientów oraz ma m.in. fabryki pelletu. PGE podkreśliło, że zwłaszcza EC Nowa Sarzyna jest interesująca, bo wpisuje się w strategię rozwoju ciepłownictwa.

PGE ogłosiło, że przejęcie Polenergii – pionowo zintegrowanego przedsiębiorstwa – wpisuje się w strategię biznesową Grupy, ponieważ „stanowi szansę na rozwój i wzrost większości segmentów jej działalności”. Według PGE, przejęcie aktywów Polenergii wpłynęłoby także na zmniejszenie średniej emisyjności Grupy, przede wszystkim ze względu na zwiększenie portfela posiadanych mocy wiatrowych. Grupa argumentuje, że projekty rozwojowe prowadzone przez Polenergię – m.in. elektromobilność, magazyny energii i fotowoltaika – uzupełniają działania już prowadzone przez PGE w obszarze badań i rozwoju oraz wpisują się w innowacyjne podejście, które jest jednym z filarów strategii spółki.

„Potencjalne nabycie akcji Polenergii traktowane jest przez Grupę PGE jako najszybszy do zrealizowania sposób na zbilansowany rozwój nieorganiczny, a tym samym długoterminowa inwestycja o charakterze strategicznym. Ogłoszenie wezwania, w opinii PGE, stanowi najbardziej transparentny sposób przedstawienia tych intencji oraz pozwala na rozpoczęcie rozmów z akcjonariuszami Polenergii” – podała PGE w komunikacie.

Wezwanie potrwa od 13 lipca do 20 września. Wzywający zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że co najmniej 29 992 741 akcji, tj. co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji, zostanie objętych zapisami w wezwaniu. Wzywający, jako podmiot nabywający akcje zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nabyciu akcji objętych zapisami, nawet jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony. Jeżeli po przeprowadzeniu wezwania PGE będzie miała akcje stanowiące co najmniej 90 proc. ogólnej liczby głosów na walnym, wzywający zamierza przystąpić do przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Polenergii oraz wycofać akcje z obrotu na rynku.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Warsaw

Banner 468 x 60 px