Log In

Działania TOE dotyczące sytuacji na rynku terminowym energii elektrycznej w Polsce

Zrzeszające spółki obrotu energią – Towarzystwo Obrotu Energią (TOE), w dniu 7 czerwca 2018 r. przekazało do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), pismo dotyczące sytuacji na rynku terminowym energii elektrycznej w Polsce oraz działalności Towarowej Giełdy Energii (TGE).

W piśmie zwrócono uwagę na kwestię ograniczonej płynności na wielu produktach typu forward, kształtowanie cen w oparciu o minimalne wolumeny oraz ryzyka inwestycyjne członków giełdy z tym związane. TOE zwraca także uwagę na konieczność intensyfikacji i finalizacji prac TGE dotyczących zmian na rynku giełdowym energii elektrycznej w Polsce, w tym między innymi w zakresie: nowych zasad animacji, nowego modelu opłat na TGE S.A. i IRGiT, oraz działań TGE i IRGiT w zakresie regulacji dotyczących depozytów zabezpie­czających.

Towarzystwo zdecydowało się wystąpić do KNF jako nadzorującego rynek terminowy i wyrazić głębokie zaniepokojenie sytuacją, która negatywnie wpływa na uczestników rynku energii elektrycznej, jak i na odbiorców końcowych w kraju, dla których indeksy giełdowe powinny stanowić reprezentatywną wycenę energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym. W piśmie TOE poprosiło także KNF o spotkanie, celem szczegółowego przedstawienia opinii co do sytuacji na rynku oraz działalności TGE, a także propozycji ewentualnych zmian.

TOE, Warszawa, 2017.06.08

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px