Log In

Gaz-System gospodarzem Central and Eastern Europe TSO’s Metrological Forum

Gaz-System był gospodarzem mającego miejsce w Janowie Podlsakim Central and Eastern Europe TSO’s Metrological Forum, na którym spotykali się przedstawiciele operatorów gazociągów przesyłowych z Europy Środkowo-Wschodniej i producenci urządzeń pomiarowych.
Spotkanie w Janowie Podlaskim było okazją do porównania obowiązujących stanów prawnych w zakresie nadzoru metrologicznego, wzorcowania gazomierzy, a także wymiany wiedzy i doświadczeń.

Reprezentanci Gaz-System podkreślali, że otwarte w 2017 r. Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w Hołowczycach odpowiada zarówno na potrzeby rynku sektora gazowego w Polsce, jak i w Europie. Spółka swoje nowe usługi kieruje do odbiorców końcowych, spółek dystrybucyjnych i wszystkich zainteresowanych wzorcowaniem gazomierzy. Prawidłowe przeprowadzenie tego procesu oznacza zwiększanie dokładności rozliczeń pomiędzy operatorami gazociągów przesyłowych i ich klientami, a także w obrębie całego systemu gazowego.

Reprezentujący Chorwację, Litwę, Łotwę, Rumunię, Słowację, Ukrainę, Węgry i Polskę operatorzy gazociągów podzieli się aktualnymi informacjami na temat infrastruktury swoich sieci, eksploatacji elementów systemów przesyłowych, nowych inwestycji i planów rozwojowych. Tematem dyskusji były też rozwiązania prawne oraz wymagania normatywne w zakresie wzorcowania gazomierzy i urządzeń mierzących ilość i jakość gazu.

– Laboratorium w Hołowczycach umożliwia wyznaczanie charakterystyki gazomierzy przy określonym ciśnieniu wzorcowania, najbardziej zbliżonym do ciśnienia, przy jakim gazomierz pracuje. Tym samym zapewnimy zwiększenie dokładności rozliczeń z tytułu przesyłanego gazu – powiedziała Aneta Korda-Burza, dyrektor Pionu Laboratoriów Gaz-System. – Zarówno ta jednostka, jak i nasze Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu w Pogórskiej Woli (woj. małopolskie) zamierzają prowadzić działalność badawczo-rozwojową. O tym także rozmawialiśmy podczas wydarzenia, którego byliśmy gospodarzem – dodała.

Podczas forum swoje rozwiązania zaprezentowali producenci urządzeń pomiarowych i gazomierzy. Rozmawiano o nowoczesnych technologiach w tym zakresie, m.in. coraz częściej wykorzystywanych gazomierzach ultradźwiękowych. Uczestnicy podkreślali też potrzebę systematycznej wymiany informacji na poziomie eksperckim oraz prezentacji innowacyjnych rozwiązań.

Ostatnim punktem forum była wizyta studyjna w Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy w pobliskich Hołowczycach.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px