Log In

PGE na podium Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Grupa PGE zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej tegorocznej edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz pierwsze miejsce w kategorii: paliwa, energetyka i wydobycie.

Grupa PGE po raz pierwszy znalazła się w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm i bardzo cieszy nas fakt, że od razu uzyskała miejsce na podium. To dla nas duże wyróżnienie, a zarazem potwierdzenie, że podejmowane przez nas do tej pory decyzje biznesowe w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności, zostały zauważone i docenione. Wyniki rankingu pokazują, jak dużą wagę PGE przywiązuje do zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach prowadzonej działalności – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE przystąpiła do Rankingu Odpowiedzialnych Firm po raz pierwszy, ale do udziału w nim przygotowywała się konsekwentnie od kilku lat. Osiągnięty rezultat jest wynikiem realizacji zaplanowanych działań i strategicznego podejścia do zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem.

Zgodnie z przyjętymi standardami Grupa PGE na każdym etapie prowadzonej działalności kieruje się trzema najważniejszymi wartościami, na które składają się partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność. Wartości te towarzyszą PGE od lat i determinują podejmowane przez nas decyzje biznesowe. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie pozwala nam również na sukcesywną realizację misji Grupy PGE zdefiniowanej w strategii biznesowej – dodaje Henryk Baranowski.

W oparciu o strategię biznesową PGE kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, ochronę środowiska, etykę biznesową, zapewnienie bezpiecznych i stabilnych miejsc pracy oraz bycie dobrym sąsiadem dla lokalnych społeczności. Odpowiedzialne podejście do prowadzonego biznesu jest dla Grupy PGE szczególnie ważne teraz, kiedy firma znajduje się w okresie strategicznych przeobrażeń, których celem jest dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii, modernizacja istniejącej floty wytwórczej w celu dostosowania jej do coraz bardziej rygorystycznych norm środowiskowych oraz pozyskiwanie nowych źródeł przychodu we współpracy ze start-upami.

PGE dąży do tego, by być coraz lepszym pracodawcą, odpowiedzialnym sprzedawcą i partnerem lokalnych społeczności. Grupa sukcesywnie ogranicza swój wpływ na środowisko naturalne dzięki systemom zarządzania, takim jak ISO czy EMAS, wdraża wewnętrzne polityki środowiskowe, a także realizuje liczne działania na rzecz ochrony środowiska czy bioróżnorodności. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju Grupa PGE pokazuje, jak odpowiednio i świadomie kształtować relacje między wzrostem gospodarczym a dbałością o środowisko naturalne.

Grupa PGE nieustannie analizuje wpływ swojej działalności na środowisko oraz realizuje szeroko zakrojone działania służące jego ochronie, inicjując także liczne działania związane z badaniami i rozwojem, wpływające m.in. na obniżenie emisji. Od lat 90-tych aktywa należące do Grupy PGE zredukowały emisję SO2 o 93 proc., emisję NOx o 59 proc. oraz pyłów o 99 proc. W samej tylko Elektrowni Turów w ciągu niecałych dwudziestu lat emisję pyłu zredukowano aż o 23 razy.

Rekultywację terenów wydobywczych po zakończeniu ich eksploatacji Grupa PGE planuje już na etapie wstępnych analiz dotyczących danej inwestycji. W ramach działań rekultywacyjnych Grupa PGE zasadziła do tej pory około 48 mln drzew i krzewów reprezentujących ponad 100 gatunków. Takie działania przyczyniają się do powstania nowych kompleksów leśnych i wodnych, w których żyje wiele gatunków zwierząt i roślin. Góra Kamieńsk, czyli sztuczne wzniesienie w centralnej Polsce usypane z nakładu zebranego z należącej do Grupy PGE Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych społeczności i turystów z całej Polski. Po pracach rekultywacyjnych i zalesieniu, sztucznie usypane wzgórze jest dzisiaj atrakcyjnym miejscem całorocznego aktywnego wypoczynku dla mieszkańców regionu.

W okolicach Bełchatowa, po zakończeniu działalności wydobycia węgla w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, w perspektywie 2050 roku mają również powstać dwa połączone ze sobą jeziora w wyrobisku Pola Bełchatów oraz Pola Szczerców. Jeziora te będą największymi zbiornikami pokopalnianymi w Polsce. Będą również głębsze od najgłębszego obecnie jeziora w Polsce – jeziora Hańcza. Średnia głębokość zbiorników, które powstaną pod Bełchatowem, to niemal 80 metrów, a w najgłębszym miejscu sięgnie ona aż 205 metrów. Prawie 3900 hektarów (12 kilometrów długości i 3 szerokości) – taką powierzchnię może mieć łącznie lustro wody dwóch zbiorników, co odpowiada powierzchni 5 tysięcy boisk piłkarskich. Jeziora zmieszczą pięć razy więcej wody niż jezioro Śniardwy.

Ranking Odpowiedzialnych Firm jest uznawany za najbardziej prestiżowy i wiarygodny ranking w Polsce, powstający na podstawie analizy zaangażowania polskich przedsiębiorstw w działalność CSR. W tym roku po raz pierwszy organizatorem ROF jest Koźmiński Business Hub. Partnerami rankingu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Global Compact Network Poland, a za jego weryfikację odpowiada firma Deloitte. Partnerem medialnym projektu jest Dziennik Gazeta Prawna.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px