Log In

Spotkanie przedstawicieli parlamentów Grupy Wyszehradzkiej z udziałem Wicemarszałek Sejmu – relacja

W miejscowości Balatonfured na Węgrzech odbyło się w piątek nieformalne spotkanie przewodniczących parlamentów V4. Polski parlament reprezentowali marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Politycy podsumowali węgierską prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej w ujęciu parlamentarnym – rozmawiali też o założeniach słowackich celów w V4, gdyż to właśnie Bratysława przejmuje od lipca prezydencję w Grupie. Przedstawiciele parlamentów dyskutowali także o budżecie unijnym i wpływie migracji na przyszłość UE.

Uczestnicy spotkania wysoko ocenili efekty przewodnictwa Węgier w Grupie Wyszehradzkiej w minionych 12 miesiącach. Wpływ na taką ocenę miała przede wszystkim duża intensywność spotkań i podejmowane tematy rozmów czterech państw. Zaznaczono również, że parlamentarzystom węgierskim udało się wypracować wspólne stanowisko Grupy w wielu kluczowych kwestiach.

Kolejnym tematem rozmów była kwestia Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027. Przewodniczący parlamentów skrytykowali propozycję budżetu przygotowaną przez Komisję Europejską. Budżet – według rozmówców – nie może być narzędziem politycznym, musi być przejrzysty i tak skonstruowany, aby wspierał innowacyjność. Zgodzono się również z opinią, że działania polegające na tworzeniu odrębnego budżetu dla państw ze strefy euro budzą niepokój, gdyż to może przyczynić się do kryzysu UE.

W panelu poświęconym kwestiom imigracji w UE wskazano, że najważniejsze jest zatrzymanie imigracji, a dopiero potem kształtowanie polityki migracyjnej. Podkreślono znaczenie wspólnego stanowiska Grupy Wyszehradzkiej w tym zakresie, a także fakt, że Unia Europejska zmienia swoją politykę, coraz bardziej podzielając stanowisko prezentowane przez czwórkę wyszehradzką. Sprzeciwiono się mechanizmowi automatycznej alokacji uchodźców. Uczestnicy spotkania podkreślili także, iż należy wspierać ochronę granic zewnętrznych Unii, a także wdrażać w krajach z których napływa do Europy najwięcej uchodźców programy pomocowe i społeczne.

W związku z formalnym objęciem od 1 lipca przez Słowację przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Andrej Danko przedstawił założenia słowackiej prezydencji w formacie parlamentarnym, która ma być kontynuacją polityki poprzedników. Zadeklarował, że Bratysława jest otwarta na nowe pomysły, a także inne państwa, które będą chciały realizować spotkania z formule V4+.

W spotkaniu Przewodniczących Parlamentów V4 uczestniczył przewodniczący Rady Narodowej Republiki Austrii Wolfgang Sobotka, który odbył bilateralne spotkanie z wicemarszałek Mazurek. – Przewodniczący Sobotka był gościem naszego wyszehradzkiego spotkania. Omówił założenia austriackiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, które Wiedeń przejmuje z początkiem lipca – wyjaśniła Beata Mazurek.

Gospodarzem piątkowego nieformalnego spotkania przewodniczących parlamentów Grupy Wyszehradzkiej był László Kövér, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px