Log In

Pierwsze jazdy autonomicznych samochodów elektrycznych w ramach projektu Rouen Normandy Autonomous Lab

Metropolia Rouen Normandie oraz Grupy Transdev, Renault i Matmut, biorące udział w projekcie Rouen Normandy Autonomous Lab, testują, przy wsparciu ze strony Regionu Normandie i banku Banque des Territoires, działanie na terenie Europy pierwszej tego rodzaju usługi współużytkowania autonomicznych samochodów elektrycznych na żądanie na drogach publicznych. Ta eksperymentalna usługa zostanie publicznie udostępniona w ostatnim kwartale 2018 roku z wykorzystaniem czterech w 100% elektrycznych, autonomicznych Renault ZOE oraz autonomicznego pojazdu wahadłowego i-Cristal, opracowanego wspólnie przez Grupę Transdev i firmę Lohr.

Usługa Rouen Normandy Autonomous Lab pozwoli połączyć różne centra działalności w obrębie dzielnicy „Technopôle du Madrillet” usytuowanej na terenie gminy Saint-Etienne du Rouvray z przystankiem linii tramwajowej Technopôle. Chodzi o możliwość zaoferowania usługi transportu indywidualnego w strefie podmiejskiej, dla której nie znajdują zastosowania standardowe formuły transportu publicznego „pierwszego i ostatniego kilometra”. Użytkownicy będą mogli przywoływać pojazdy na żądanie, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem dedykowanej aplikacji na smartfona.

Samochody będą dostępne na terenie dzielnicy na trzech liniach o łącznej długości 10 km: w całej strefie rozmieszczonych będzie 17 przystanków, w pobliżu przystanków sieci transportu miejskiego Metropolii Rouen.

Cztery przeznaczone do tego projektu Renault ZOE są już testowane na drogach publicznych, aby sprawdzić ich zachowanie w codziennych sytuacjach ruchu drogowego (obecność innych pojazdów, skrzyżowania, ronda, wjazdy i wyjazdy z budynków, itd.). Są to samochody w 100% elektryczne, wyposażone w technologie autonomicznej jazdy opracowane przez firmę Transdev i Renault. Ich uzupełnieniem będzie autonomiczny pojazd wahadłowy i-Cristal, opracowany wspólnie przez Transdev i firmę Lohr.

Po zakończeniu fazy testów eksperymentalna usługa transportu indywidualnego na żądanie zostanie udostępniona mieszkańcom we wrześniu 2018 roku, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zezwoleń. Cały eksperyment potrwa do grudnia 2019 roku. Oprócz zbierania doświadczeń w zakresie zastosowanych technologii faza eksperymentalna pozwoli także zorientować się, w jaki sposób mieszkańcy korzystają z tej usługi i jak się z nią oswajają, aby ją odpowiednio dostosować.

Unikatowy przykład partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz rozwoju przyszłych systemów współużytkowania samochodów

Rouen Normandy Autonomous Lab jest owocem chęci wszystkich zaangażowanych stron, aby inwestować w środki indywidualnego transportu przyszłości poprzez wspólne wykorzystanie know-how i specyficznego dla każdej z tych organizacji potencjału innowacyjności na potrzeby regionu, który jest prekursorem w zakresie innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych.

Z punktu widzenia Metropolii i Regionu chodzi o zaproponowanie mieszkańcom nowej, innowacyjnej usługi, pierwszej tego rodzaju w Europie. To pierwszy etap na drodze do stworzenia wiodącego klastra przemysłowego w zakresie indywidualnych środków transportu przyszłości.

Jeśli chodzi o Banque des Territoires, eksperyment ten wpisuje się w serię uruchomionych w listopadzie 2016 roku terytorialnych projektów demonstracyjnych „Smart City”, które mają za zadanie wspomagać wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w terenie. Przedstawiciele Banque des Territoires od samego początku wspierali ten innowacyjny projekt, wnosząc swoją specjalistyczną wiedzę, by pomóc w opracowaniu odpowiedniej struktury grupy partnerów.

Grupa Transdev, spółka zależna Caisse des Dépôts, wnosi do projektu swoje doświadczenie operatora transportu publicznego (eksploatacja, zarządzanie flotami pojazdów, relacje z klientami) oraz technologie dla systemów transportu autonomicznego (zarządzanie i sterowanie flotami pojazdów, aplikacje dla klientów, inteligentne systemy pokładowe i inteligentna infrastruktura).

Grupa Renault, europejski lider w produkcji samochodów elektrycznych, wnosi swoje bogate doświadczenie producenta samochodów w dziedzinie technologii inteligentnych samochodów autonomicznych i usług w zakresie mobilności. Projekt ten wpisuje się w strategię Grupy, której celem jest stworzenie do roku 2022 systemu usług autonomicznego, zrobotyzowanego transportu indywidualnego na żądanie.

Grupa Matmut, która jest związana z regionem Normandii, wnosi do projektu swoje bogate doświadczenie w sferze ubezpieczeń samochodowych i możliwości dogłębnego przeanalizowania wpływu pojazdów autonomicznych na indywidualne środki transportu jutra i związane z tym zakresy odpowiedzialności.

Grupa Transdev, spółka zależna Caisse des Dépôts, wnosi do projektu swoje doświadczenie operatora transportu publicznego (eksploatacja, zarządzanie flotami pojazdów, relacje z klientami) oraz technologie dla systemów transportu autonomicznego (zarządzanie i sterowanie flotami pojazdów, aplikacje dla klientów, inteligentne systemy pokładowe i inteligentna infrastruktura).

Grupa Renault, europejski lider w produkcji samochodów elektrycznych, wnosi swoje bogate doświadczenie producenta samochodów w dziedzinie technologii inteligentnych samochodów autonomicznych i usług w zakresie mobilności. Projekt ten wpisuje się w strategię Grupy, której celem jest stworzenie do roku 2022 systemu usług autonomicznego, zrobotyzowanego transportu indywidualnego na żądanie.

Grupa Matmut, która jest związana z regionem Normandii, wnosi do projektu swoje bogate doświadczenie w sferze ubezpieczeń samochodowych i możliwości dogłębnego przeanalizowania wpływu pojazdów autonomicznych na indywidualne środki transportu jutra i związane z tym zakresy odpowiedzialności.

Pionierski projekt usługi współużytkowania autonomicznych samochodów na żądanie, zintegrowanej z istniejącą siecią transportu miejskiego metropolii Rouen

Ten pionierski projekt jest unikalny ze względu na kompleksowe podejście. Chodzi o stworzenie „kompletnego systemu” transportu autonomicznego. Aby zaproponować taką usługę na drogach publicznych z zapewnieniem prędkości podróżnej porównywalnej ze standardowymi samochodami i zagwarantować pełne bezpieczeństwo pasażerom, w projekcie testowane są innowacyjne technologie tworzące kompleksowy system transportu.

W zakres projektu wchodzi aplikacja dla klientów umożliwiająca rezerwowanie wybranej trasy, centrum kontroli i rozmieszczenia floty, inteligentna infrastruktura, bezpieczna sieć telekomunikacyjna oraz odpowiednio wyposażone samochody autonomiczne. Dyspozytor w centrum kontroli i rozmieszczenia kontroluje i monitoruje flotę. W razie potrzeby może w każdej chwili interweniować w celu ograniczenia prędkości pojazdów lub ich zatrzymania. W każdej chwili będzie również możliwa komunikacja audio i wideo między centrum kontroli i rozmieszczenia a pasażerami.

System ten jest owocem partnerskiej współpracy Grupy Renault i Transdev, w ramach której każdy z partnerów wnosi bogate doświadczenie. W przypadku Grupy Renault jest to doświadczenie w zakresie samych pojazdów i autonomicznych, inteligentnych technologii, a w przypadku Transdev – monitoringu floty, inteligentnej infrastruktury i bezpiecznych sieci telekomunikacyjnych.

Projekt obejmuje również analizę kwestii ubezpieczeń i odpowiedzialności oraz przyszłych zmian w przepisach. W ramach projektu tymi zagadnieniami zajmuje się Grupa Matmut.

Projekt Rouen Normandy Autonomous Lab jest w pełni zintegrowany z ofertą tradycyjnych środków transportu miejskiego Metropolii Rouen, która odpowiada za organizację transportu.

Silna obecność Metropolii Rouen w tym projekcie, wspieranym przez Region Normandii, to dowód na wolę podmiotów publicznych, aby włączyć nowe rodzaje usług i przyspieszyć proces transformacji miast w sprawnie działające „Smart City” z korzyścią dla ich mieszkańców.

Społeczna akceptacja usługi współużytkowania autonomicznych samochodów na żądanie i zaangażowanie mieszkańców są jednymi z głównych filarów tego projektu.

Banque des Territoires

Utworzony w 2018 roku bank Banque des Territoires jest jednym z pięciu pionów dużego francuskiego banku Caisse des Dépôts. Łączy w ramach jednej struktury działy oferujące usługi na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiada za kontakty z tymi klientami i oferuje tworzone „na miarę” rozwiązania obejmujące doradztwo i finansowanie w zakresie pożyczek i projektów inwestycyjnych, w odpowiedzi na potrzeby samorządów lokalnych, podmiotów zarządzających mieszkaniami komunalnymi, lokalnych przedsiębiorstw państwowych i profesji prawniczych. Oferta jest skierowana do wszystkich terytoriów, od stref wiejskich po metropolie, a celem banku jest walka z nierównościami społecznymi i terytorialnymi. Banque des Territoires ma swoich przedstawicieli w 16 dyrekcjach regionalnych i 35 oddziałach terytorialnych Caisse des Dépôts, aby zapewnić mu lepszą rozpoznawalność i dotarcie do klientów.
www.banquedesterritoires.fr

Transdev

Transdev jest światowym liderem w dziedzinie mobilności. Spółka należy w 70% do Caisse des Dépôts, a w 30% do spółki Véolia. Doradza i wspiera samorządy, począwszy od wstępnego projektu aż do codziennej eksploatacji sieci transportu publicznego, oferując również pomoc w zarządzaniu projektami. Zatrudnia 82 tys. pracowników w 20 krajach, przewozi dzienni 10 milionów osób, posiada 43 tys. pojazdów i proponuje 13 rodzajów środków transportu (pociąg, metro, tramwaje, autobusy, autokary, promy morskie, taksówki, samochody z kierowcą, car-sharing, rowery, przewóz osób niepełnosprawnych, karetki pogotowia, transport wahadłowy i parkowanie). W 2016 roku obroty firmy Transdev wyniosły 6,7 miliarda euro.
www.transdev.com

Grupa Renault

Międzynarodowy koncern Renault, produkujący samochody od 1898 roku, sprzedał w 2017 roku blisko 3,76 mln pojazdów w 134 krajach. Grupa zatrudnia obecnie ponad 180 tys. pracowników i posiada 36 zakładów oraz 12 700 punktów sprzedaży na całym świecie. Chcąc stawić czoła wielkim wyzwaniom technologicznym przyszłości i kontynuować strategię rentownego wzrostu, Grupa opiera się na rozwoju na rynkach pozaeuropejskich i wzajemnie dopełniających się pięciu markach (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine i Łada), produkcji samochodów elektrycznych i aliansie z Nissanem oraz Mitsubishi. Jest również silnie zaangażowana w e-Formułę i Formułę 1 wraz z nową stajnią. Sport motoryzacyjny jest dla Renault czynnikiem przyspieszającym wprowadzanie innowacji, a także budującym wizerunek i popularność marki.

Metropolia Rouen Normandie:

Metropolia Rouen Normandie liczy niemal 500 tysięcy mieszkańców i obejmuje 71 gmin wokół pięknego miasta Rouen, które jest jej centrum, oraz dysponuje 650 tysiącami miejsc pracy. Jest położona w północno-zachodniej Francji i jest największym skupiskiem demograficznym w Normandii, dla którego stanowi „gospodarczą lokomotywę”. Odpowiedzialna za najważniejsze usługi publiczne (wodociągi, transport zbiorowy, itd.) stanowiące istotę jej racji bytu, Metropolia Rouen Normandie jest samorządem dbającym o utrzymywanie bliskich, codziennych relacji z otoczeniem, solidarnym z wchodzącymi w jej skład gminami.
Dzięki rozszerzonemu zakresowi kompetencji i uprawnień jest również jako samorząd siłą napędową projektów o znaczeniu krajowym (np. duże infrastruktury) lub regionalnym poprzez wdrażanie, we współpracy z różnymi partnerami, ambitnego i integrującego projektu rozwojowego na rzecz swojego terytorium i całej Normandii. Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i gospodarki przestrzennej projekt ten ma za zadanie stawienie czoła wyzwaniom związanym z transformacją ekologiczną i gospodarczą (dywersyfikacja, innowacyjność) w celu stworzenia prawdziwej ekometropolii sprzyjającej zwiększaniu zatrudnienia i jakości życia, aby Rouen stało się jednym z najbardziej dynamicznych ośrodków miejskich we Francji.
Metropolia Rouen Normandie jest samorządem o dużym znaczeniu. Dysponuje szeregiem obiektów i instytucji (Panorama XXL, Historial Jeanne d’Arc, Zénith, Pałac Sportów – Kindarena, Unia Muzeów Metropolitalnych…) i jest organizatorem animacji i imprez (Normandie impressionniste, Armada…) o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto bogate dziedzictwo historyczne i przyrodnicze terenów położonych nad Sekwaną z ich kompleksami leśnymi sprawia, że jest wyjątkowo atrakcyjnym celem dla turystów.
www.metropole-rouen-normandie.fr

Region Normandii 

Normandia ma silnie rozwinięty przemysł motoryzacyjny, petrochemiczny, lotniczy, stoczniowy, jachtowy, rolno spożywczy, kosmetyczny, energetyczny, szklarski, a także w transport i logistykę. Normandzka tkanka gospodarcza obejmuje 225 800 zakładów, a także liczne sieci przedsiębiorstw oraz wiodące marki i duże koncerny, takie jak Elle & Vire, Agrial, Danone, Renault, Peugeot-Citroën, Renault Trucks, Grupa Safran, Aptar, EDF, Areva, Naval group, GSK, Sanofi Pasteur, Vuitton, itd.
Normandia aspiruje do pozycji lidera i chce, by Rouen stało się europejską stolicą autonomicznych samochodów.
Region Normandii, w ramach strategii wspierania działań na rzecz rozwoju gospodarczego i atrakcyjności Normandii, wspomaga finansowo działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne rozwiązania, aby zachęcać do tego rodzaju inicjatyw i zwiększać liczbę eksperymentów na swoim terenie. Na terenie regionu jest obecnie realizowanych szereg projektów otwierających drogę do stworzenia w Normandii klastra „Pojazdów Autonomicznych”, z głównymi zaangażowanymi w tę działalność podmiotami.

Grupa Matmut

Z portfelem 3,3 miliona ubezpieczonych i niemal 6,8 miliona polis ubezpieczeniowych (stan na 31 grudnia 2017 r.) Grupa Matmut jest jednym z czołowych graczy na francuskim rynku ubezpieczeniowym. Oferuje wszelkim podmiotom – prywatnym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, przedsiębiorstwom i stowarzyszeniom – pełną gamę produktów w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych (samochody, motocykle, łodzie, mieszkania, OC, zabezpieczenie rodziny, zdrowie, ochrona prawna i usługi assistance) oraz usług finansowych i oszczędnościowych (kredyty samochodowe, finansowanie projektów, ubezpieczenia pożyczkobiorców, książeczki oszczędnościowe, ubezpieczenia na życie, …).
Grupa zatrudnia aktualnie około 6.200 pracowników. W 2017 roku osiągnęła przychód w wysokości 2,1 miliarda euro.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat Grupy Matmut można uzyskać pod adresem: matmut.fr i presse.matmut.fr

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px