Log In

PSE przygotowują propozycje kompleksowych zmian modelu rynku

Na temat prowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne prac nad nową strukturą rynku, która ma być odpowiedzią na rosnąć liczbę rozproszonych źródeł energii, pisze „Parkiet”.

 

Jak zwraca uwagę gazeta giełdy, na świecie pojawia się coraz więcej inicjatyw tworzących mikrosieci energetyczne, w których producenci i odbiorcy energii starają się funkcjonować z pominięciem operatorów systemu dystrybucyjnego i przesyłowego.

Jak tłumaczy w „Parkiecie” wicedyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w PSE i przewodniczący Komitetu Rynku w ENSTO-E Konrad Purchała, w przyszłości odbiorca dysponujący własnym źródłem energii oraz akumulatorem pozwalającym zgromadzić dostateczną ilość energii, nie będą chcieli płacić za przesył ani dystrybucję energii z elektrowni.

Według dyrektora departamentu współpracy międzynarodowej PSE Leszka Jesienia w sytuacji rozwijającej się energetyki prosumenckiej trzeba dostosować struktury rynku i zasady rynkowe do możliwości sieci. W jego ocenie można to osiągnąć dzięki podziałowi rynku na jak najmniejsze obszary lokalizacyjne z własną ceną. Taki model w ocenie przedstawiciela PSE pozwoli wykorzystać nowe możliwości technologiczne i wynikające z nich modele biznesowe z do optymalizacji kosztów dostaw energii bez negatywnych skutków dla bezpieczeństwa systemu.

Jak czytamy w „Parkiecie”, Polskie Sieci Elektroenergetyczne przygotowują propozycje zmian rynku energii i chcą do niej przekonywać pozostałe kraje UE.

Na problem braku przystosowania obecnego modelu rynku energii do zachodzących na nim zmian zwraca uwagę w „Parkiecie” również prof. Konrad Świrski z Politechniki Warszawskiej. Według niego prace nad na wprowadzeniem w Polsce nowego modelu są już mocno zaawansowane, bo PSE już prowadzi prace analityczne, a nowe oprogramowanie dostosowane do cen węzłowych może być wdrożone w ciągu dwóch-trzech lat. W ocenie prof. Świrskiego efektem będzie urealnienie kosztów operatora, co przełoży się na odbiorców i wszystkich uczestników rynku przez znacznie bardziej sprawiedliwe rozłożenie kosztów.

Zwolennikiem wprowadzenia modelu sieci opartego o węzły jest również dr Jan Rączka z Forum Energii, który zwraca uwagę, że w takim przypadku odbiorca energii wytworzonej w pobliskim źródle wytwórczym płaciłby niższe rachunki. Podkreśla on, że w takmi przypadku cena odzwierciedla rzeczywisty koszt wytworzenia i dostawy energii.

Cire.pl
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px