Log In

Energa konsoliduje dystrybucję

W ubiegłym tygodniu zarządy Energi-Operator oraz sześciu spółek eksploatacyjnych podpisały dokument finalizujący konsolidację w linii biznesowej dystrybucja – poinformowała Energa.

 

Jak informuje Energa, połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie majątku spółek do Energi-Operator, a z dniem połączenia, tj.1 października br., EOP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki tych spółek.

– Do tej pory zrealizowaliśmy większość zadań określonych w tzw. wdrożeniu optymalnej struktury Grupy Energa. Te działania udało nam się przeprowadzić z sukcesem na wszystkich płaszczyznach – społecznej, biznesowej, ekonomicznej. Podpisany teraz plan stanowić będzie zwieńczenie tego procesu. Należy jednak pamiętać, że to największy obszar zadań, a realizacja tego planu wprost przyniesie efekt synergii – mówi Arkadiusz Siwko, prezes Energi.

Energa przypomina, że główne kierunki działań zmierzające do wdrożenia optymalnej struktury w Grupie wyznaczono w 2017 roku. Jednym z założeń było uproszczenie struktury tak, by w szybszy i bardziej elastyczny sposób reagować na zachodzące zmiany w otoczeniu zewnętrznym, w tym głównie na zmieniające się przepisy i interpretację prawa. Uznano, że najlepszą metodą jest włączenie spółek, które prawie całość przychodów uzyskiwały z realizacji prac na rzecz Energi Operatora, do struktur jej oddziałów.

– To największa w historii Energi restrukturyzacja strukturalna. Przygotowywaliśmy się do niej od wielu miesięcy, a podpisanie planu połączenia formalnie uruchomiło całość procesu połączenia spółek prac na sieci z Energą – Operatorem. Przed nami kolejne wyzwania. Uważam, że nowa struktura umożliwi nam jeszcze sprawniejsze i efektywne działanie – mówi Piotr Dorawa, prezes zarządu Energa Operator.

W linii biznesowej dystrybucji został realizowany projekt, w ramach którego zaplanowana została konsolidacja Energi Operatora ze spółką Technicznej Obsługi Odbiorców (TOO) oraz spółkami prac na sieci. Pierwszy etap tego procesu polegający na konsolidacji EOP z TOO zakończył się 2 lipca br. Zakończeniem projektu będzie włączenie do struktur EOP sześciu spółek eksploatacyjnych i przygotowanie stanowisk pracy dla prawie dwóch tysięcy pracowników. Obecnie trwają prace w zakresie zmian w systemach IT, procedur i procesów, odpowiedniego przypisania pracowników do nowej struktury organizacyjnej.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px