Log In

Senat przyjął nowelizację ustawy porządkującej zasady opodatkowania ziemi pod słupami energetycznymi

Senat 27 lipca 2018 r. przyjął projekt nowelizacji ustaw o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Nowe regulacje ujednolicają zasady opodatkowania gruntów, przez które przebiega strategiczna infrastruktura liniowa. Dzięki nim właściciele terenów, na których się ona znajduje, nie muszą obawiać się wzrostu podatków gruntowych.

Proponowane w nowelizacji ustaw rozwiązania są bardzo istotne dla płacących podatki gruntowe. Dzięki nim właściciele lub użytkownicy wieczyści gruntów nie będą zobowiązani do zapłaty wyższego podatku wyłącznie dlatego, że przez ich grunty przebiegają urządzenia infrastruktury liniowej. Naliczanie najwyższej stawki podatku, odpowiedniej dla gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, było krzywdzące dla właścicieli gruntów leśnych, rolnych lub nieużytków. Prowadziłoby to do sytuacji, gdy właściciel, który sam nie prowadzi działalności gospodarczej, ani nie czerpie korzyści w związku ze znajdującą się na jego terenie infrastrukturą liniową, byłby zobowiązany do zapłaty wielokrotnie wyższego podatku od gruntu. Nowe przepisy pozwolą zapobiec takim praktykom.

Do tej pory nie było przepisów regulujących wprost zasady opodatkowania tych gruntów. Dochodziło do sytuacji, w których takie same grunty w gminach sąsiadujących mogły zostać opodatkowywane inną stawką podatku, w zależności od przyjmowanej przez gminę interpretacji prawa. W części gmin organy skarbowe traktowały tereny, na których znajdowała się infrastruktura liniowa jako grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, co wiąże się z naliczeniem najwyższej stawki podatku od nieruchomości. Prowadziło to do licznych sporów pomiędzy podatnikami, właścicielami infrastruktury liniowej oraz organami podatkowymi.

Projekt nowelizacji ustawy przyjętej przez Senat trafi teraz do podpisu Prezydenta RP.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px