Log In

Baranowski: PGE popiera propozycję dotyczącą zwiększenia transparentności na rynku obrotu energią

Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE, odniósł się do inicjatywy Ministra Energii, który zamierza zaproponować projekt zmian legislacyjnych wprowadzających 100-procentowe obligo giełdowe dla energii elektrycznej.

 

– Popieramy wszelkie działania mające na celu podniesienie transparentności rynku energii i doprowadzenie do sytuacji, w której ceny giełdowe energii elektrycznej rzetelnie i w pełni odzwierciedlają sytuację rynkową. Dlatego podzielając troskę Ministerstwa Energii o rozwój rynku, spółka przyjęła do wiadomości informację o zmianach dotyczących obowiązku obrotu energią i będzie realizować handel poprzez rynki zorganizowane w całości – powiedział Henryk Baranowski, prezes PGE

Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE, odniósł się tym samym do inicjatywy Ministra Energii, który zamierza zaproponować projekt zmian legislacyjnych wprowadzających 100-procentowe obligo giełdowe dla energii elektrycznej (z wyłączeniem kogeneracji i energii ze źródeł odnawialnych).

– Oczekujemy, że nowe obligo nie zatrzyma procesu zmian warunków obrotu, które zostały zapoczątkowane na Towarowej Giełdzie Energii. Zmiany miały na celu zmniejszenie obciążeń finansowych uczestników giełdy. Kolejnym krokiem służącym poprawie przejrzystości rynku energii powinno być wprowadzenie przez głównego organizatora obrotu bardziej elastycznych metod zabezpieczania transakcji przez podmioty uczestniczące w obrocie. Naszym zdaniem, dzięki kolejnym krokom, mamy realne szanse przyciągnąć jak największą liczby odbiorców oraz dostosować zasady obrotu do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych – dodaje Henryk Baranowski.

W ocenie PGE na rozwój i przejrzystość rynku pozytywnie wpłynie również rozszerzenie możliwości obrotu energią na nowych platformach.

Warsaw

Banner 468 x 60 px