Log In

Grupa Lotos: zysk w drugim kwartale znacznie wyższy niż rok temu

Zysk Grupy Lotos w drugim kwartale tego roku wyniósł 534,9 mln zł wobec 157,4 mln zł przed rokiem – poinformowała spółka w komunikacie w czwartek, 9 sierpnia.

Narastająco od początku roku zysk Grupy sięgnął 855,7 mln zł, a w tym samym okresie rok wcześniej wynosił 568,3 mln zł.
Oczyszczony zysk operacyjny EBIT (liczony metodą LIFO) wyniósł 636,6 mln zł i rok do roku jest wyższy o 78 proc.

Przychody Grupy Lotos w drugim kwartale 2018 roku wyniosły 7,53 mld zł (wzrost rok do roku o 19,1 proc.), wynik operacyjny 897,9 mln zł (wzrost o 100 proc.), EBITDA 1,08 mln zł (więcej o 71 proc.), a efekt LIFO minus 317,8 mln zł.

Na wynik operacyjny Grupy Lotos w drugim kwartale 2018 roku składa się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu w wysokości 719,2 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 176,4 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 2,3 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej).

Ujemny wynik na działalności finansowej w Grupie Lotos w drugim kwartale 2018 roku wyniósł -145,0 mln zł. Składa się on głównie z ujemnych różnic kursowych na poziomie -84,4 mln zł, ujemnego efektu wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości -18,1 mln zł oraz ujemnego wyniku z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -47,8 mln zł.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px