Log In

Obchody Dnia Energetyka w Toruniu

Sektor energii jest kluczowy dla funkcjonowania całej gospodarki i bezpieczeństwa Polski. Prowadzimy politykę energetyczną, która uwzględnia przede wszystkim dobro obywateli, troskę o czyste powietrze, dywersyfikację źródeł energii i wspieranie nowych inwestycji. Powodzenie tej misji dziś i w przyszłości zależy głównie od zaangażowania polskich energetyków – ludzi, którzy swoją codzienną służbą dają przykład wysiłku, poświęcenia i odpowiedzialności- powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 17 sierpnia 2018 podczas Festynu Rodzinnego z Okazji Dnia Energetyka w Toruniu.

Uroczystość odbyła się w Elektrociepłowni PGE Toruń S.A. która zaspakaja blisko 100% potrzeb odbiorców ciepła sieciowego w tym mieście a wytwarzana tu energia elektryczna zapewnienia bezpieczeństwo energetyczne regionu w ok. 70% . Elektrociepłownia PGE Toruń, bazująca na niskoemisyjnym paliwie oraz nowoczesnej technologii, spełnia obecne i przyszłe restrykcyjne normy środowiskowe.

Bezpieczeństwo energetyczne to nasza wspólna misja, którą rząd traktuje priorytetowo. Dlatego też nieustannie dążymy do dywersyfikacji źródeł energii i wspieramy nowe inwestycje. Trwa modernizacja kolejnych bloków energetycznych i budowa nowych o łącznej mocy około 6 gigawatów.  Mają one zagwarantować pewność dostaw energii w kolejnych dziesięcioleciach, spełniając przy tym restrykcyjne normy ochrony środowiska. Ma to szczególne znaczenie także w kontekście, jakim jest rosnące znaczenie elektromobilności. Zdajemy sobie także sprawę ze znaczenia repolonizacji w sektorze energetyki, czego przykładem jest również Państwa elektrociepłownia– napisał w liście do energetyków premier Mateusz Morawiecki

W Elektrociepłowni PGE Toruń dzięki zastąpieniu kotłów węglowych na gaz, poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów został obniżony o ponad 90%, co przyczynia się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Toruniu i korzystnie wpływa na zdrowie mieszkańców i stan toruńskich zabytków. Zdaniem ministra polska energetyka zmienia się na naszych oczach. Powstają inteligentne sieci elektroenergetyczne, planowo przebiega budowa nowych bloków w Opolu, Turowie i Jaworznie, ostatecznie kończy się okres planowania bloku Ostrołęka C. Działa blok energetyczny Kozienice z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. W wysiłkach nie ustają operatorzy systemów przesyłowych. Trwa konsekwentna modernizacja linii elektroenergetycznych, a zawarte pomiędzy największymi spółkami porozumienie zapewnia natychmiastową pomoc w usuwaniu awarii powstałych w wyniku działania żywiołów. Rośnie także efektywność energetyczna gospodarki przy postępującej dywersyfikacji źródeł dostaw i rozwoju innowacyjnych technologii.

Krzysztof Tchórzewski zwracając się do zebranych z życzeniami powiedział- chylę czoła przed Waszym wysiłkiem i poświęceniem. Doceniam kwalifikacje i chęć zdobywania wciąż nowych doświadczeń i umiejętności. Ufam, że w obliczu kolejnych wyzwań, jakie stoją przed polską energetyką będziemy wspólnie i z pożytkiem dla całego społeczeństwa rozwiązywać nawet najtrudniejsze problemy. Dziękuję także Waszym rodzinom, bo nic nie jest tak ważne w pełnieniu służby jak wsparcie najbliższych. Jestem pewny, że ranga zawodu energetyka w Polsce będzie nieustannie rosła a ludzie energetyki będą się cieszyć należnym szacunkiem.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px