Log In

Rozporządzenie w sprawie parametrów aukcji mocowych na lata 2021-2023 – opublikowane

Zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, realizowanej na podstawie ustawy o rynku mocy, wyniesie 22.732 MW dla dostaw w 2021 r., 23.003 MW dla 2022 r. i 23.292 MW dla 2023 r. – wynika z opublikowanego w piątek rozporządzenia ministra energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023.

 

„W przypadku zawarcia umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizowanej na rok dostaw 2021, zapotrzebowanie na moc (…) pomniejsza się o moc wynikającą z umów zawartych na rok dostaw 2022. W przypadku zawarcia umów mocowych na więcej niż jeden rok dostaw w aukcji głównej organizowanej na rok dostaw 2021 oraz w aukcji głównej na rok dostaw 2022, zapotrzebowanie na moc (…) pomniejsza się o moc wynikającą z umów zawartych na rok dostaw 2023” – napisano w rozporządzeniu.

Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, wynosi dla okresu dostaw przypadającego na: 2021 r. – 298 zł/kW; 2022 r. – 305 zł/kW; 2023 r. – 313 zł/kW.

Współczynnik zwiększający cenę, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcji głównej wynosi dla okresu dostaw przypadającego na: 2021 r. – 1,1; 2022 r. – 1,2; 2023 r. – 1,3.

Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, wynosi dla okresu dostaw przypadającego na 2021 r. – 3,50 proc., 2022 r. – 3,64 proc., 2023 r. – 3,75 proc.

Z kolei parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, wynosi dla okresu dostaw przypadającego na: 2021 r. – 5,02 proc.; 2022 r. – 4,28 proc.; 2023 r. – 3,74 proc.

Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych wynosi dla okresu dostaw przypadającego na: 2021 r. – 193 zł/kW; 2022 r. – 198 zł/ kW; 2023 r. – 203 zł/kW.

Resort podał, że maksymalna liczba rund aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 wynosi 15.

Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto odniesiony do mocy osiągalnej netto, uprawniający do oferowania obowiązków mocowych w aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 na nie więcej niż: 15 okresów dostaw, przez nową jednostkę rynku mocy wytwórczą, wynosi 3000 zł/kW, a dla 5 okresów dostaw, przez nową i modernizowaną jednostkę rynku mocy wytwórczą albo jednostkę rynku mocy redukcji zapotrzebowania, wynosi 500 zł/kW.

Minimalne wielkości obowiązków mocowych planowanych do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych wynoszą:

dla roku dostaw 2021: a) 2637 MW – dla I kwartału, b) 1160 MW – dla II kwartału, c) 1328 MW – dla III kwartału, d) 2915 MW – dla IV kwartału;

dla roku dostaw 2022: a) 2640 MW – dla I kwartału, b) 1160 MW – dla II kwartału, c) 1463 MW – dla III kwartału, d) 2921 MW – dla IV kwartału;

dla roku dostaw 2023: a) 2635 MW – dla I kwartału, b) 1160 MW – dla II kwartału, c) 1611 MW – dla III kwartału, d) 2946 MW – dla IV kwartału.

W rozporządzeniu określono także korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023. Jest to 91,54 proc. – dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine’a; 91,80 proc. – dla układów gazowo-parowych; 93,21 proc. – dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych; 10,94 proc. – dla turbin wiatrowych pracujących na lądzie; 44,39 proc. – dla elektrowni wodnych przepływowych; 97,61 proc. – dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym; 2,07 proc. – dla elektrowni słonecznych; 96,11 proc. – dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów; 87,76 proc. – dla pozostałych rodzajów technologii.

PAP

Warsaw

Banner 468 x 60 px