Log In

Drugi dzień Konferencji Europa Karpat

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie organizacji Forum Polska-Słowacja był główny punktem drugiego dnia Konferencji Europa Karpat, odbywającej się w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Zgodnie z dokumentem, odbędzie się ono w 2019 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w podrzeszowskiej Jasionce. Organizatorami wydarzenia będą samorząd województwa  podkarpackiego i Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. – Ta umowa jest tego przykładem. Jest też nowym etapem współpracy polsko-słowackiej – powiedział po podpisaniu listu marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Ponadto w czwartek naukowcy, samorządowcy i politycy uczestniczyli w czterech panelach dyskusyjnych.

Ścieżkami mędrców – Collegium Carphaticum

Czwartek rozpoczął panel dotyczący projektu współpracy akademickiej regionu Karpat, jakim jest Collegium Carphaticum, moderowany przez Jana Malickiego, dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród prelegentów byli: dyrektor Instytutu Historii na Uniwersytecie Katolickim w Budapeszcie Sándor Őze, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Sławomir Solecki, rektor Uniwersytetu w Ostrawie Jan Lata, prorektor Uniwersytetu Preszowskiego Ladislav Šuhányi, rektor Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku Igor Cependa i zastępca rektora Uniwersytetu Stefana III Wielkiego w Suczawie.

Sándor Őze podkreślał ogromne znaczenie Collegium Carphaticum, jako cennej inicjatywy akademicko-naukowej dla całego regionu. Z kolei prorektor PWSW Sławomir Solecki podkreślał potrzebę budowania dobrych relacji z sąsiadami. – Chcemy podążać w tym kierunku, by Przemyśl stał się ośrodkiem, z którego promieniować będzie idea karpacka – powiedział Solecki. – Zarówno konferencja jak i wykłady w 2018 r. pokazują jak duże jest zainteresowanie Collegium Carphaticum – dodał.

Ladislav Šuhányi również wyraził zadowolenie ze wsparcia tego projektu. – Bardzo się cieszymy, że w tym roku akademickim dojdzie do wymiany wykładowców w ramach Collegium Carphaticum. Dzięki temu wsparciu i skutecznemu projektowi uda nam się osiągnąć wyższe cele niż te, które realizujemy w tej chwili. W opinii rektora Uniwersytetu w Ostrawie Jana Laty, istotą Collegium jest karpacka idea. – Bardzo doceniam to, że polska reprezentacja polityczna wspiera tę koncepcję. Uważam, że ma ona ogromną szansę odnieść sukces – powiedział. – Mamy wspaniałą ideę, na której możemy się oprzeć. Staramy się rozwijać nasze relacje w aspekcie historycznym, ekologicznym, oraz dbamy o rozwój turystyki – uzupełnił Igor Cependa. Natomiast Stefan Purici zwracał uwagę na potrzebę rozwoju programów transgranicznych, ważnych nie tylko dla wykładowców i naukowców, ale także studentów.

Międzymorze, Trójmorze, Idea Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Europy Środkowej i Wschodniej

W drugim panelu uczestnicy dyskutowali przede wszystkim o realizacji koncepcji jednoczenia i bliskiej współpracy państw tej części Europy – teraz i w przeszłości. Rozmowę prowadził poseł Włodziemierz Bernacki, a uczestniczyli w niej: przewodniczący Izby Reprezentantów Malty Angelo Farrugia, wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Serbii Gordana Čomić, wiceprzewodniczący Izby Narodów Bośni i Hercegowiny Ognjen Tadić, wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Europejskich Litewskiego Seimasu Andrius Kubilius oraz współprzewodniczący Ukraińsko-Polskiej Grupy Przyjaźni w Radzie Najwyższej Ukrainy.

Polityk z Malty zwracał uwagę na fakt, że idea kontynuowania dialogu krajów należących do Unii Europejskiej – a także między sąsiadami – jest niezwykle istotnym zadaniem, by poradzić sobie z aktualnymi wyzwaniami. – Chciałbym pochwalić polski parlament, że przyjął na siebie rolę lidera w tak ważnym temacie – powiedział Angelo Farrugia. W opinii wiceprzewodniczącego Izby Narodów Bośni i Hercegowiny idea Trójmorza nie jest jeszcze dobrze znana. – Trzeba znaleźć sposób na większe zaangażowanie. Musimy odpowiedzieć na pytanie czemu ma służyć ta inicjatywa, aby móc ją odpowiednio wspierać – podkreślił Ognjen Tadić. Również Gordana Čomić zwracała uwagę na potrzebę silniejszego zaangażowania w tę ideę. – Musimy pamiętać o bolesnej przeszłości, ale trzeba też skupiać się na tym, co nas łączy. Starajmy się nie definiować negatywnie naszej współpracy. Należy ją bardziej ożywić – zaapelowała Čomić.

Wicemarszałek Senatu podkreślał, że idea Zgromadzenia Międzyparlamentarnego Europy Środkowej i Wschodniej ma sens jedynie wtedy, gdy wyjdzie poza granice Unii Europejskiej. – Musimy budować nie tylko układy wewnątrz Unii, ale także wpływać pozytywnie na kraje, które są poza nią – powiedział. Litewski punkt widzenia na inicjatywę Trójmorza przedstawił Andrius Kubilius, który mówił o współdziałaniu w obszarze infrastruktury i podkreślał, że konieczna jest jasny plan w podejściu do Rosji. – W latach 2025 i 2027 nasze kraje będą obejmować prezydencję w Unii Europejskiej. To przypada na czas potencjalnego rozszerzenia UE, ale musimy już zacząć o tym dyskutować, bo inaczej nic się nie wydarzy – ocenił Kubilius. Natomiast Mykola Kniazhytski zaakcentował pozytywne stanowisko Kijowa do inicjatywy Trójmorza. – Cieszę się z pomysłów włączenia Ukrainy w takie inicjatywy. Miejmy nadzieję, że ten projekt będzie wspierany też przez inne kraje np. Niemcy czy Francję.

Europa Środkowa – zwornik kultur – chrześcijańskie fundamenty

Trzeci panel ostatniego dnia Europy Karpat poświęcony był roli chrześcijaństwa w kształtowaniu współczesnego oblicza Starego Kontynentu. Rozmowę poprowadził doradca Marszałka Sejmu i dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. W panelu uczestniczyli: metropolita Rygi ks. Abp. Zbigniew Stankiewicz, Pavol Mačala ze Słowackiego Stowarzyszenia Naukowego Personalizm, węgierski wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego Csaba György Kiss, prezes Instytutu Myśli Schumana Zbigniew Krysiak, deputowany do Zgromadzenia Narodowego Węgier Lorinc Nacsa, przewodniczący Chorwackiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Napredak” z Bośni i Hercegowiny ks. Franjo Topić i wicedyrektor think tanku Instytut Obywatelski Matyáš Zrno.

– Europa Środkowa jest zwornikiem kultur, który nadal rozstrzyga o tym, co się dzieje na Wschód i Zachód, pomimo, że jest tak bardzo zróżnicowana. To też ta część kontynentu, widzimy to szczególnie dziś, gdzie idee uniwersalistyczne są wciąż silne i nie tracą  swojej mocy – powiedział Maciej Szymanowski otwierając dyskusję. Ks. Franjo Topić podkreślał, że mimo zróżnicowania kulturowego Europa Środkowa wydaje się być dziś ostoją wartości chrześcijańskich w porównaniu do Europy Zachodniej. Także w opinii wicedyrektora czeskiego think tanku Instytut Obywatelski Matyáša Zrno, Europa Środkowa odgrywa znaczącą rolę w zachowaniu europejskich wartości. – Być może to my bronimy tych wartości zachodnich o wiele bardziej niż kraje Europy Zachodniej. Mam nadzieję, że dzięki temu etosowi Europa Środkowa mogłaby stać się nośnikiem gubiącego się dziedzictwa zachodniego.

Ks. Abp Zbigniew Stankiewicz podkreślał, że nasza cywilizacja oparta jest na wartościach, które wynikają z godności człowieka. – Należą do nich wolność, równość, braterstwo, szacunek. Te wartości są inspiracją do tworzenia praw w Europie, wszystkie zaś mają źródło w chrześcijaństwie metropolita Rygi. Zdaniem Pavola Mačali to właśnie chrześcijaństwo może zaproponować wyjście z kryzysu w dzisiejszych czasach. – Politycy chrześcijańscy ponoszą współodpowiedzialność za społeczeństwo i muszą pukać do drzwi kościoła, żeby szukać podpowiedzi i argumentów, które pozwoliłyby im realizować swoją misję polityczna odzwierciedlająca realizm wiary. Człowiek chciałby znać prawdziwa swoją naturę i muszą ją znać również politycy – zaznaczył Mačala.

Lorinc Nacsa zwrócił uwagę na fakt, że fundamentalne wartości jak wiara, bezpieczeństwo, praca, naród, społeczeństwo są dziś atakowane. – Każdego dnia musimy bronić wartości. Europa Środkowa będzie miała przyszłość, jeżeli będziemy mogli przekazać je młodzieży – powiedział Lorinc Nacsa. Prezes IMS Zbigniew Krysiak podczas dyskusji o intelektualnych obliczach Europy mówił o pozytywnym wpływie koncepcji Roberta Schumana, która opiera się na trzech hasłach: jedność, solidarność i pokój. Csaba György Kiss mówił natomiast o węgierskim projekcie zajmującym się badaniem wspólnych miejsc pamięci.

Karpacka oikouméne – jak ocalić ją dla przyszłych pokoleń

Podczas ostatniego panelu Konferencji, uczestnicy rozmawiali na temat zrównoważonego rozwoju. Próbowali także znaleźć odpowiedź na pytanie jak najlepiej korzystać z zasobów Karpat, aby podnosić poziom życia współczesnego społeczeństwa. Rozmowę prowadził dziekan wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego Markijan Malskyj, a prelegentami byli: wiceprzewodniczący komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Lajos Kepli, wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Małgorzata Gosiewska, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski, były deputowany do Rady Narodowej Republiki Słowackiej Ján Mičowsky.

Lajos Kepli podkreślał, że obszar Europy Środkowej odgrywa ogromną rolę w zachowaniu wartości i tożsamości europejskiej. – My mamy odpowiedzialność za kolejne pokolenia. Jakie zostawimy po sobie warunki bytowe. Co my możemy zrobić uwzględniając nasz region, żeby zapewnić takie warunki bytowe dla obecnych i przyszłych pokoleń, żeby uznały to jako godne życie. Poseł Małgorzata Gosiewska, opisywała znaczenie makroregionalnych strategii. – Działając razem na szczeblu Unii Europejskiej możemy niezwykle wiele zdziałać. Mówimy o regionie z olbrzymim potencjale, bogatym w zasoby, na którym jednocześnie występuje wiele zaniedbań, które sprawiają, że ludzie odczuwają brak perspektyw. Mogą tu pomóc makroregionalne strategie – powiedziała poseł. Z kolei zastępca prezesa NFOŚiGW Artur Michalski przekonywał, że każdy z krajów wchodzących w Europę Karpat ma swoje doświadczenia, które powinien wykorzystywać. – W Polsce to zasługa znakomitego leśnictwa czy rolnictwa, zrównoważony rozwój i nauka, która w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie, to fundamenty wspólnej przyszłości.

Europa wspólnych wartości

Po zakończeniu Konferencji Europa Karpat, Marszałek Sejmu wziął udział w dyskusji zamykającej XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy. Jej tematem była Unia Europejska.  – Przy rozchwianym systemie wartości, zaczynają dominować interesy. I one są traktowane jako zamiennik. Państwa Europy Środkowej, które odzyskały wolność, niosą ze sobą wkład do UE w postaci ważnych akcentów i wartości. To są: wolność, potrzeba niepodległości, a także suwerenność państw – mówił Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu zaznaczył, że wartości europejskie mają swoje zakorzenienie w trzech grupach: filozofii greckiej, prawie rzymskim i chrześcijaństwie, które jest fundamentem cywilizacji europejskiej. –  Ci, którzy zapominają o tym, stawiają Europę pod znakiem zapytania. Stawiają Europę nad przepaścią. Mam nadzieję, że młode państwa, które są członkami Unii od 2004 r. ten krok w dekadentyzm i przepaść zatrzymają – zakończył marszałek Kuchciński.

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px