Log In

Samochody BMW i3 przyczyniają się do stabilizacji sieci elektroenergetycznej, a także przynoszą oszczędności właścicielom

Podczas szczytu klimatycznego Global Climate Action Summit (12–14 września 2018 r.) w San Francisco BMW Group i PG&E zaprezentują efekty wspólnego projektu ChargeForward na rzecz maksymalnego wykorzystywania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do ładowania samochodów elektrycznych.

Wyniki projektu można podsumować następująco:

  •  Pojazdy elektryczne mogą przyczyniać się do stabilizacji publicznej sieci elektroenergetycznej i maksymalizacji udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych.
  •  Odpowiednie komunikaty i zachęty skłaniają kierowców do zmiany przyzwyczajeń dotyczących ładowania z korzyścią dla rozwoju OZE.
  •  Przedsiębiorstwa energetyczne mogą propagować ładowanie w ciągu dnia, wspierając firmy w tworzeniu możliwości ładowania w miejscu pracy.
  •  Czynnikiem motywującym dla wielu uczestników projektu jest udostępnianie danych innym kierowcom.
  •  Programy takie jak ChargeForward edukują klientów w zakresie funkcjonowania sieci. Dzięki temu stają się oni bardziej świadomymi konsumentami energii.

Ponadto właściciele wszystkich zelektryfikowanych samochodów mogliby udostępniać swoje akumulatory wysokonapięciowe jako elastyczny „bufor” dla energii wytwarzanej z OZE. Dodatkowo mogliby otrzymywać premie za ładowanie samochodu o optymalnej porze dnia, maksymalizując udział wykorzystywanej energii słonecznej niezależnie od miejsca poboru energii: w domu bądź poza domem, używając publicznej stacji ładowania.

„„Dążymy do tego, aby umożliwiać kierowcom naszych samochodów elektrycznych ładowanie akumulatorów energią wytwarzaną przy jak najniższym poziomie emisji CO2 i w jak najbardziej korzystnych cenach” – podkreśla dr Joachim Kolling, Dyrektor ds. Usług Mobilności i Energii w BMW Group.

„W kontekście realizowanej w Kalifornii wizji gospodarki bez węgla nasza współpraca pokazuje, że przedsiębiorstwa energetyczne i producenci samochodów mogą współdziałać na rzecz bardziej efektywnego wykorzystywania sieci dzięki inteligentnemu ładowaniu. Wspólnie torujemy drogę do dynamicznej ekspansji samochodów elektrycznych oraz czystej i zrównoważonej energetycznie przyszłości” – dodaje Steve Malnight, Starszy Wiceprezes ds. Dostaw Energii i Polityki Energetycznej w Pacific Gas & Electric.

ChargeForward przybliża nas o kolejny krok do mobilności elektrycznej przy zerowym poziomie emisji CO2 oraz wydajnych i przyjaznych dla środowiska dostaw energii. Innowacyjny projekt jest realizowany przez BMW i oraz przedsiębiorstwo energetyczne Pacific Gas & Electric (PG&E) w rejonie San Francisco Bay Area w stanie Kalifornia już od 2015 roku. Aktualnie w pionierskim teście flotowym uczestniczy 350 właścicieli pojazdów zelektryfikowanych marek BMW i MINI, którzy mają podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z PG&E.

Pilotażowy projekt ChargeForward w Kalifornii łączy w spójną całość mobilność elektryczną oraz ekologiczne wykorzystywanie energii. Projekt integruje pojazdy elektryczne i publiczną sieć energetyczną z technologią, która ma w sobie potencjał upowszechniania bezemisyjnej mobilności elektrycznej nie tylko lokalnie, ale na szeroką skalę. Kluczowym elementem są dzienne prognozy od dostawców energii informujące o tym, kiedy i ile energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych będzie dostępne w sieci. Uwzględniane są również wymagania i preferencje klientów w zakresie okresów użytkowania pojazdu oraz czasu parkowania. Główną rolę pełnią tutaj: telematyczna jednostka sterująca ConnectedDrive, w którą wyposażone są wszystkie pojazdy BMW, oraz aplikacja BMW Connected.

Gdy w 2015 roku zainicjowano projekt ChargeForward, około 100 kierowców BMW i3 pobrało aplikację ChargeForward umożliwiającą elastyczne ładowanie pojazdów z sieci elektrycznej. Dzięki temu rozwiązaniu proces ładowania można było wstrzymywać na czas szczególnie wysokiego obciążenia sieci i ponownie uruchamiać po jego obniżeniu. Kierowcy otrzymywali powiadomienia o przerwach w ładowaniu na swój smartfon. Ponieważ klient rzadko musi przeznaczać cały czas parkowania pojazdu na jego ładowanie, w wielu przypadkach można uzyskiwać wymierne oszczędności z ładowania w okresach, w których energia elektryczna jest tańsza. Jednocześnie w tym systemie przedsiębiorstwa energetyczne mogą unikać przeciążeń sieci oraz gwarantować stałość i wydajność dostaw energii.

Od 2017 roku wyniki drugiej fazy projektu pokazują, że elastyczna strategia ładowania sprzyja nie tylko stabilizacji sieci elektroenergetycznej, ale także zwiększaniu udziału „zielonej” energii w całkowitej ilości energii zużywanej przez elektryczne pojazdy. Dzięki precyzyjnie skoordynowanemu ładowaniu w słonecznej Kalifornii w bieżącym roku w okolicach Dnia Ziemi udało się zwiększyć wykorzystywanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Około 350 kierowców BMW i uczestniczących w projekcie ChargeForward zachęcano do ładowania akumulatorów wysokonapięciowych w ciągu dnia. Kładziono w ten sposób nacisk na ładowanie w okresach wzmożonej dostępności energii słonecznej. Dzięki tej strategii około 56% łącznej energii ładowania pojazdów w okresie testowym pochodziło ze źródeł odnawialnych, a u ponad połowy uczestników projektu cały przebieg samochodów BMW i3 w  okresie objętym testem uzyskano przy zerowym poziomie emisji CO2. Dla porównania średni udział energii z OZE w USA wynosił zaledwie 22 procent.

Szczyt klimatyczny Global Climate Action Summit w San Francisco gromadzi przedstawicieli rządów i świata polityki, biznesu i przemysłu oraz organizacji ekologicznych, którzy dyskutują o skutkach zmian klimatycznych i możliwościach im przeciwdziałania. W centrum uwagi znajdują się sposoby ograniczania emisji CO2 generowanych w wyniku działalności człowieka. BMW Group wnosi wkład w to wydarzenie na różne sposoby – między innymi w postaci sprawozdania z zakończonych do tej pory faz projektu ChargeForward oraz prezentacji kolejnych inicjatyw mających na celu włączenie mobilności elektrycznej w zrównoważony i w dużym stopniu wolny od emisji CO2 system zaopatrzenia w energię.

Realizując projekt ChargeForward, BMW i oraz PG&E potwierdzają swoje zaangażowanie w kwestię propagowania inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych i ich coraz bardziej wydajnej integracji z publiczną siecią elektroenergetyczną. W niedalekiej przyszłości akumulatory wysokonapięciowe w zelektryfikowanych pojazdach BMW i MINI nie tylko będą pobierać tyle energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ile to możliwe, ale również wprowadzać ją do sieci w okresach niedoboru energii pochodzącej z OZE. Działając jako tymczasowe magazyny energii, mogą przyczyniać się do stabilizacji dostaw energii elektrycznej. Można je wykorzystywać na przykład w okresach szczytowego wytwarzania energii wiatrowej i słonecznej (w szczególnie wietrzne lub słoneczne dni) i przesyłać zmagazynowaną energię z powrotem do sieci w godzinach wieczornych, po zachodzie słońca, podczas zwiększonego zapotrzebowania.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px