Log In

Spółka TRMEW Obrót dołączyła do grona Członków TGE

Spółka TRMEW Obrót oferująca szerokie spektrum usług związanych z obrotem energią elektryczną uzyskała status Członka Giełdy w zakresie Rynku Towarów Giełdowych.

 

TRMEW Obrót powstała z inicjatywy Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych w 2013 roku i jest wspólnym przedsięwzięciem traderów hurtowych rynków energii elektrycznych oraz niezależnych wytwórców posiadających instalacje OZE, takie jak małe elektrownie wodne, elektrownie biogazowe, farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne.

Głównymi obszarami działania TRMEW Obrót są wymiana międzysystemowa energii elektrycznej na połączeniach z Niemcami, Czechami i Słowacją oraz zakup energii elektrycznej od pojedynczych, często niewielkich wytwórców w celu agregacji ich wolumenu i dalszej odsprzedaży m.in. na rynkach hurtowych. Ponadto spółka oferuje zakup praw majątkowych do świadectw pochodzenia oraz gwarancji pochodzenia potwierdzających pochodzenie energii elektrycznej z OZE, jak i usługi konsultacyjne. Posiadane doświadczenie oraz stabilna baza wytwórców pozwalają spółce na elastyczne podejście do każdej instalacji OZE, tym bardziej że w swoim portfelu skupia ona wszystkie technologie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Obecnie grono Członków Towarowej Giełdy Energii liczy 77 podmiotów.
Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px