Log In

URE ogłasza kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił kolejne w 2018 roku aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE – poinformował Urząd na swojej stronie internetowej. Obecnie ogłoszone aukcje odbędą się w dniach 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 i 20 listopada.

 

Ogłoszenia o aukcji opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki zawierają informacje o typie oraz parametrach danej aukcji, a także informację o miejscu i sposobie składania ofert z uwzględnieniem możliwości wykorzystania funkcji systemu, o którym mowa w art. 78 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Aukcje będą prowadzone z wykorzystaniem funkcji Internetowej Platformy Aukcyjnej, na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.
PAP

Warsaw

Banner 468 x 60 px