Log In

Tobiszowski: konieczne jest partnerstwo między OZE a energetyką konwencjonalną

Głównym czynnikiem determinującym rozwój OZE w Polsce będzie spadek kosztów, a nie realizacja konkretnych celów – oświadczył w środę, 10 października, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jego zdaniem, konieczne jest partnerstwo między OZE a energetyką konwencjonalną.

Otwierając Areopag Energetyki Odnawialnej w Ministerstwie Energii Tobiszowski mówił, że w środowiskach OZE i energetyki konwencjonalnej jest coraz większa świadomość, że w sojuszu, we wzajemnym partnerstwie, można zyskać więcej niż bez niego. Zdaniem odpowiedzialnego w ME za OZE wiceministra, to co 2-3 lata temu wydawało się całkowitą sprzecznością, dziś zaczyna jawić się jako naturalny model biznesowy, oparty na partnerstwie. Tobiszowski podkreślał, że Polsce potrzebne są oba obszary energetyki – konwencjonalny i odnawialny – nie tylko dla osiągnięcia narzuconych przez UE celów, ale i spełnienia norm środowiskowych i celów rozwojowych, gospodarczych kraju.

Tobiszowski ocenił, że bezdyskusyjny priorytet w polskim sektorze energii to efektywność, której potencjał oceniany jest na 30 proc. zapotrzebowania na energię – o tyle można je zmniejszyć.

– Postęp w efektywności będzie naturalnym sojusznikiem w ograniczaniu emisji CO2 i modernizacji gospodarki – zauważył.

Jako kolejny obszar wskazał morską energetykę wiatrową, której potencjał – według niego – to w polskiej części Bałtyku 8 GW do 2035 r.

– Prognozujemy, że to będzie ważny, a nawet kluczowy element krajowego systemu – stwierdził Tobiszowski.

Podczas dyskusji o urynkowieniu źródeł odnawialnych, dyrektor Departamentu OZE w ME Andrzej Kaźmierski zwrócił uwagę, że coraz więcej osób i firm zwraca uwagę na udział energii odnawialnej w ich konsumpcji. Jego zdaniem, taki system sterowania popytem na OZE – jak kontrakty PPA – to przyszłość. Kaźmierski ocenił, że w energetyce wiatrowej zbliżamy się do punktu, w którym nie będzie ona wymagała wsparcia i poradzi sobie na rynku. Podobnie jest z fotowoltaiką – zwłaszcza że produkuje ona energię w szczytach popytu, kiedy energia jest najdroższa. Z kolei w przypadku instalacji biogazowych powinno się je wspierać nie tyle z powodu produkcji energii, tylko za usuwanie odpadów.

Małgorzata Mika-Bryska – dyrektor ds. regulacji w firmie Veolia Energia Polska – mówiła, że problem marketyzacji OZE, to „dość skomplikowana” układanka wielu elementów, ale europejskie regulacje jednoznacznie wyznaczają kierunek rynkowy. Zwróciła uwagę, że w połowie 2020 r. znikną preferencje sieciowe dla producentów OZE, co oznacza, że to oni sami będą musieli zadbać o bilansowanie, zniknie obowiązek zakupu energii z danych źródeł oraz pierwszeństwo w dostępie do sieci.

– W ciągu kilku lat OZE powinny się już na rynku bronić same, ale dopiero w parze z magazynowaniem energii elektrycznej rachunek kosztowy będzie bardzo korzystny – oceniła Mika-Bryska.

Z kolei prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz zwrócił uwagę, że coraz więcej inwestorów, w tym i osób prywatnych, nie zgadza się na używanie ich pieniędzy do finansowania „brudnych” technologii.

– To już są fakty, poważna część funduszy i oszczędności prywatnych będzie alokowana na alternatywne, czystsze źródła – mówił.

W ocenie prezesa ZBP, należy się spodziewać, że coraz częściej nowe podmioty finansowe, ale i regulacje sektorowe będą ograniczać finansowanie technologii energetycznych, uznawanych za „brudne”. Zdaniem Pietraszkiewicza, potrzebne jest strategiczne porozumienie wokół rozwoju energetyki na kilkanaście lat w przód, dotyczy to również finansowania.

– By nie dochodziło do gwałtownych zmian, bo szkody wtedy są olbrzymie – ocenił prezes ZBP.(PAP)

Warsaw

Banner 468 x 60 px