Log In

Pogodzić OZE z energetyką konwencjonalną

W Ministerstwie Energii odbywa się konferencja „Areopag Energetyki Odnawialnej 2018”. Jego organizatorzy to Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego oraz Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.

– Głównym czynnikiem determinującym rozwój OZE będzie tempo spadku kosztów technologii i urynkowienia źródeł odnawialnych. Dostosowywanie się do coraz ostrzejszych wymogów środowiskowych i klimatycznych to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi sektor energetyczny. Jesteśmy przekonani, że możliwy jest rozwój w dziedzinie konwencjonalnej energetyki zawodowej. W przyszłości to może być nasza specjalność, zarówno w badaniach naukowych, jak i we wdrożeniach – podkreślił Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

Konferencja to płaszczyzna dialogu na temat przyszłości branży OZE i kształtu polskiego miksu energetycznego. Jej tematyka i formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego OZE. Podczas wydarzenia omówione zostaną najbardziej aktualne wyzwania i problemy, przed jakimi obecnie stoi branża. Poddane dyskusji zostaną także nowe trendy, potencjalnie wyznaczające kierunki jej rozwoju.

Patronad nad wydarzeniem sprawują ministerstwa przedsiębiorczości i technologii oraz energii.

Warsaw

Banner 468 x 60 px