Log In

Minister Skobel: Rozwój energetyki rozproszonej na terenach wiejskich pomaga w walce o czyste powietrze

– Kluczowym elementem rozwoju energetyki poza miastami jest maksymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych surowców energetycznych – powiedział wiceminister Tadeusz Skobel podczas III Edycji Międzynarodowej Konferencji „Rozwój energetyki rozproszonej a ograniczenie smogu na obszarach wiejskich”, która odbyła się w dniach 11-12 października w Grodnie k. Międzyzdrojów.

Wiceminister Tadeusz Skobel podkreślał, jak ważne jest w kontekście omawianych zagadnień budowane oddolnie bezpieczeństwo energetyczne. – Poprawę bezpieczeństwa energetycznego należy w tym zakresie rozumieć jako zapewnienie nieprzerwanego dostępu do niezbędnych nośników energii. Chodzi o to, by ograniczać czynniki sprzyjające powstawaniu sytuacji zagrożenia jej dostaw.

Zwrócił również uwagę, że Ministerstwo Energii we współpracy z innymi resortami i władzami samorządowymi prowadzi działania na rzecz promocji i rozwoju i wsparcia energetyki rozproszonej , która może stanowić ważny element uzupełniania dostaw energii na terenach słabiej zurbanizowanych i na wsiach. Szczególnie istotne są zmiany technologiczne pozwalające zmniejszyć koszty wytwarzania energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii oraz tworzenie warunków regulacyjnych pozwalających na rozwój lokalnych klastrów energii czy spółdzielni energetycznych.

– Skuteczność klastrów energii polega na racjonalnym wykorzystaniu miejscowych zasobów, wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie jest to użyteczne i opłacalne a także widocznym wzroście gospodarczym na terenach, gdzie takie klastry działają – powiedział wiceminister Tadeusz Skobel. Dodał, że pomysł wprowadzenia i rozwoju koncepcji klastrów energii w Polsce spotkał się z dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności.

Ministerstwo Energii w maju przyznało 33 Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii i zainteresowanie wciąż rośnie zwłaszcza, że klastry w przyszłości mogą stać się narzędziem polityki rozwoju regionalnego wykorzystywanym w ramach kontraktów terytorialnych.

Uczestnicy debaty odnosili się do problemów związanych z polską i unijną polityką energetyczną na obszarach wiejskich w kontekście poprawy powietrza. Podkreślano, że tworzenie lokalnych źródeł energii odnawialnej poprawia możliwości rozwojowe tych obszarów i powinno oznaczać eliminacje urządzeń niespełniających norm emisyjnych. Szczególnie istotna jest poprawa efektywności wytwarzania ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Poza termomodernizacją budynków należy zwrócić uwagę na konieczną wymianę nieefektywnych źródeł ciepła zarówno na bezemisyjne, jak np. kolektory słoneczne czy na nowoczesne instalacje wykorzystujące paliwa kopalne.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px