Log In

Dofinansowanie NFOS dla KOKSOWNI „PRZYJAŹŃ” na modernizację baterii koksowniczej

Spółka JSW KOKS i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali specjalną umowę w ramach Programu „E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”. Dzięki temu możliwe będzie dofinansowanie Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej w wysokości 200 milionów złotych na modernizację baterii koksowniczej. W wydarzeniu, które odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 17 października 2018 r., udział wziął wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

-Celem inwestycji jest poprawa procesu produkcyjnego, który ograniczy oddziaływanie koksowni na środowisko naturalne, szczególnie w zakresie emisji gazowo-pyłowej– powiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, uczestniczący w uroczystości.

Ponadto modernizacja zwiększy elastyczność w zakresie surowców stosowanych do komponowania wsadu oraz obniży koszty wytwarzania koksu. Połączenie ubijanego systemu napełniania komór, suchego chłodzenia oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych spowoduje – poza najwyższym możliwym wzrostem jakości koksu – powstanie najnowocześniejszej baterii koksowniczej w Polsce i jednej z najbardziej nowoczesnych na świecie, o zdolności produkcyjnej 610 tys. ton koksu rocznie.

Do uruchomienia procesu inwestycyjnego konieczne było zapewnienie odpowiedniego finansowania. Pod koniec ubiegłego roku Spółka złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinasowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja baterii koksowniczej nr 4 w Koksowni Przyjaźń” w formie pożyczki preferencyjnej w wysokości 200 mln zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz techniczno-finansową i został rekomendowany do dofinansowania.

Modernizacja wpisuje się w rodzaj przedsięwzięcia ograniczającego szkodliwe emisje do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocy powyżej 50 MW, tj. ograniczenie emisji tlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów. Inwestycja planowana jest od marca 2019 do marca 2021 i stanowi pierwszy etap cyklicznej modernizacji baterii 3 i 4 w Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px