Log In

110 mln na OZE w Małopolsce

Dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 prawie 6 tysięcy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zostanie zakupionych i zainstalowanych w 35 gminach województwa małopolskiego.

 

Umowa na dofinansowanie o łącznej wartości prawie 110 mln zł ma umożliwić instalację ok. 3,1 tys. paneli fotowoltaicznych, prawie 2,8 tys. sztuk kolektorów słonecznych oraz 28 pomp ciepła powietrze – woda.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, którego liderem jest stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, natomiast partnerami są 35 małopolskie gminy, na terenie których będą powstawały instalacje OZE.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WM na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Warsaw

Banner 468 x 60 px