Log In

Srebrny Laur Innowacyjności dla Gaz-System

Nowatorskie stanowisko do wzorcowania gazomierzy gazem ziemnym w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, jakie panują w systemie przesyłowym zostało docenione przez Kapitułę Konkursową „Laur Innowacyjności 2018”. Spółka otrzymała Srebrny Laur podczas gali zorganizowanej w Warszawie przez Naczelną Organizację Techniczną. Wydarzenie odbyło się 7 listopada 2018 r.

 

Nagrodzone stanowisko do wzorcowania gazomierzy umożliwia wzorcowanie w dwóch obiegach: zamkniętym i otwartym. W pierwszym przypadku, przepływ gazu odbywa się w zamkniętej instalacji i wymuszany jest przez specjalnie skonstruowaną na potrzeby laboratorium sprężarkę osiową. W układzie otwartym z kolei gaz pobierany jest pod ciśnieniem z pobliskiej tłoczni Hołowczyce zlokalizowanej w województwie mazowieckim, a następnie oddawany do gazociągu.

– Nasze stanowisko do wzorcowania gazomierzy umożliwia prowadzenie w jednym miejscu zarówno prac badawczo-rozwojowych, jak i wzorcowania gazomierzy gazem ziemnym w szerokim zakresie ciśnienia i strumienia objętości. To innowacyjne rozwiązanie na skalę kraju i Europy – powiedziała Aneta Korda-Burza, dyrektor Pionu Laboratoriów Gaz-System odbierając nagrodę.


Usługa wzorcowania gazomierzy, którą oferuje Laboratorium Gazomierzy w Hołowczycach pozwoli na zwiększenie dokładności pomiaru objętości gazu w rozliczeniach z klientami. Stanowisko umożliwia również prowadzenie badań urządzeń pracujących z gazem ziemnym na wysokim ciśnieniu np. testy prototypów urządzeń. Technologia została opracowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Stanowisko oddano do eksploatacji w maju 2017 r. Od tego czasu prowadzono na nim wzorcowania wewnętrzne celem wykazania biegłości stanowiska i personelu na potrzeby trwającego obecnie procesu akredytacji w zakresie wzorcowania gazomierzy turbinowych.

Kapituła konkursu im. Stanisława Staszica „Laur Innowacyjności 2018” ocenia nowoczesne rozwiązania, które mogą mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski. To ósma edycja konkursu, podczas której przyznano Złote, Srebrne i Brązowe Laury oraz wyróżnienia w 13 kategoriach. Stanowisko do wzorcowania gazomierzy przy ciśnieniu roboczym uzyskało Srebrny Laur Innowacyjności w kategorii Mechanika, Maszyny i Urządzenia. Konkurs został zorganizowany przez Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych.

Warsaw

Banner 468 x 60 px