Log In

Aukcja główna na rok 2021 została zakończona

Polskie Sieci Elektroenergetyczne informują, że aukcja główna na rok dostaw 2021 zakończyła się w rundzie 5. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. z 2018 r. poz. 9), wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

PGE zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2021 r. łącznie nie mniej niż 11.652 MW
W aukcji rynku mocy na 2021 r. zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 11.652 MW obowiązku mocowego dla jednostek z grupy PGE – podała PGE w komunikacie. Cena zamknięcia aukcji mieści się w przedziale 218,56 do 240,40 zł/kW/rok.

 

Cena zamknięcia aukcji zostanie w terminie 3 dni roboczych podana do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

PGE podała, że łączny obowiązek mocowy obejmuje 1.944 MW dla jednostek nowych (z umową mocową na 15 lat), nie mniej niż 2.698 MW dla jednostek modernizowanych (w tym 2.419 MW z umową mocową na 5 lat oraz 280 MW z umową mocową na 7 lat), 7.009 MW dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok).

Grupa poinformowała, że powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki ogłasza prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

PSE poinformowały w czwartek, że aukcja główna na rynku mocy na rok dostaw 2021 została zakończona w 5. rundzie, a wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia.

PSE podawały wcześniej, że zaokrąglona do 1000 MW łączna wielkość obowiązków mocowych oferowanych przez dostawców mocy wynosiła 26.000 MW.

Zgodnie z parametrami dla aukcji zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej na rok dostaw 2021 wynosiło 22.732 MW. Cena maksymalna aukcji wynosiła 327,80 zł/kW/rok.

Z harmonogramu aukcji wynika, że w piątej rundzie cena wywoławcza wynosiła 240,4 zł, a cena minimalna 218,56 zł.

Aukcja na 2022 rok odbędzie się 5 grudnia, a na 2023 rok – 21 grudnia.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px