Log In

Enea: nformacja w sprawie ogłoszonych przez PSE wstępnych wyników aukcji rynku mocy na 2021 rok

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2018, Zarząd ENEA S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że 20 listopada 2018 roku PSE S.A. podała do publicznej wiadomości wstępne wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2021 rok, w tym cenę zamknięcia aukcji mocy, która wynosi 240,32 PLN/kW/rok.

Mając powyższe na uwadze Emitent szacuje, iż przychody Grupy Kapitałowej ENEA z rynku mocy mogą wynosić średniorocznie:

1) dla bloku 11 w Elektrowni Kozienice (z umową mocową na 15 lat) i zakontraktowanych 915 MW – ok. 220 mln PLN;

2) dla jednostek modernizowanych (z umową mocową na 5 lat) i zakontraktowanych 2.711 MW – ok. 651 mln PLN;

3) dla jednostek istniejących (z umową mocową na 1 rok) i zakontraktowanych 37 MW – ok. 9 mln PLN.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy. Do tego czasu wszystkie umowy sprzedaży obowiązków mocowych są warunkowe.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w przypadku gdy ostateczne wyniki aukcji mocy będą istotnie różniły się od zaprezentowanych wstępnych wyników, Spółka przekaże stosowną aktualizację w trybie raportu bieżącego.

Tagged under

-4°C

Warsaw

Cloudy

Humidity 80%

Wind 25.75 km/h

  • 03 Jan 20190°C-4°C
  • 04 Jan 20190°C-6°C
Banner 468 x 60 px