Log In

Ogłoszenie decyzji inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 30 listopada 2018 r. wspólnie z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotrem Naimskim wziął udział w uroczystym ogłoszeniu decyzji inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe, które odbyło się w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczył również Stały Sekretarz w Ministerstwie Energii, Klimatu i Usług Komunalnych Królestwa Danii Morten Bæk.

Podczas uroczystości przedstawiciele operatorów polskiego i duńskiego systemu przesyłowego – GAZ-SYSTEM S.A. i ENERGINET – wymienili decyzje inwestycyjne dla projektu Baltic Pipe. Tym samym weszła w życie podpisana przez operatorów umowa o budowie gazociągu.

Ogłoszenie decyzji inwestycyjnych dla projektu Baltic Pipe to zamknięcie kolejnego etapu na drodze do osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreślił minister Tchórzewski. Baltic Pipe to także znaczący wkład Polski w realizację koncepcji europejskiego korytarza gazowego Północ-Południe, który pozwoli na realną dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego zarówno dla Polski, jak i jej sąsiadów dodał.

Wraz z Baltic Pipe realizowane są projekty rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu i połączeń gazowych z sąsiednimi państwami. Rozbudowywana jest także krajowa sieć przesyłowa i dystrybucyjna. Wszystkie te przedsięwzięcia tworzą spójny pakiet inwestycji, które pozwolą Polsce uniezależnić się od dostaw gazu ziemnego ze wschodu oraz przyczynią się do wzmocnienia jej pozycji na unijnym rynku energii.

Baltic Pipe wpisuje się również w trzy filary polityki energetycznej UE: zrównoważonego rozwoju, poprawy bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększenia konkurencyjności, w związku z czym cieszy się stałym poparciem Komisji Europejskiej. Trzy razy z rzędu znalazł się na liście kluczowych dla Unii Europejskiej projektów infrastrukturalnych w sektorze energii, tzw. Projektów wspólnego zainteresowania.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px