Log In

Enea: Wyrażenie wstępnego zainteresowania sprzedażą udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o.

W związku z wyrażonym przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wstępnym zainteresowaniem dotyczącym nabycia wszystkich udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o., Zarząd ENEA S.A. („Emitent”) informuje, że 4 grudnia 2018 roku wyraził wstępne zainteresowanie sprzedażą udziałów w PGE EJ1 Sp. z o.o., których właścicielem jest Emitent.

PGE EJ 1 Sp. z o.o. jest spółką celową, która odpowiedzialna jest za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Emitent posiada 10% udziałów w spółce PGE EJ1.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px