Log In

Bilans Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Wzrost gospodarczy, łatwiejsze prowadzenie biznesu, wzmacnianie innowacji, zwiększenie inwestycji i usług cyfrowych, lepsza jakość powietrza – to priorytety Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. By je zrealizować, wprowadziliśmy już szereg proprzedsiębiorczych rozwiązań i przygotowujemy kolejne. Służą temu także cieszące się dużą popularnością innowacyjne projekty z programu „Start in Poland”. Upowszechniamy również elektroniczne płatności i e-usługi oraz prowadzimy działania proeksportowe i proinwestycyjne. Współtworzymy program Czyste Powietrze. Wszystkie nasze działania mają przełożenie na to, że Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE, z czego korzystają wszyscy Polacy.   

DYNAMICZNY ROZWÓJ GOSPODARCZY

Ostatnie lata są niezwykle dobre dla naszej gospodarki. Włączenie Polski do rankingu krajów rozwiniętych FTSE Russel jest tylko jednym z dowodów na to. Innymi są twarde dane gospodarcze. Polska gospodarka pomiędzy 2016 r. a 2018 r. wzrosła przeciętnie o 8%. W 2015 r. wzrost PKB wyniósł 3,8%, w kolejnym roku solidne 3,1%, a 2017 rok to 4,8%. Obecny rok będzie jeszcze lepszy. Zakładamy, że wzrost wyniesie 5,2%. Polska gospodarka to lider wzrostów w Europie– mówi minister Jadwiga Emilewicz.

Wczoraj Agencja Fitch, podobnie jak wcześniej Bank Światowy, MFW czy OECD, podwyższyła prognozę PKB Polski na 2018 r. do 5,1% z 4,8%.

Przemawia minister Jadwiga Emilewicz

Wzrost PKB to jedna z miar potwierdzających siłę naszej gospodarki. Pozostałe to m.in:

  • Wzrost produkcji przemysłowej (3,6% w 2016 r., 6,6% w 2017 r., 6,1% do X 2018 r.) i budowlanej (po spadku 2,4% w 2016 r., wzrost o 10,9% w 2017 r., 17,9% do X 2018 r.).
  • Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego do najniższego historycznie poziomu 5,7%. Pomiędzy 2016 a 2018 r. wzrost o 7,8% przeciętnego wynagrodzenia, płacy minimalnej o niemal 22%, a dochodu dyspozycyjnego o średnio 5,3% (to znacznie powyżej średniej 10 letniej).
  • Wzrost w 2017 r. eksportu towarów nominalnie o 22 mld euro (w ujęciu proc. o 11,8%), importu o 25 mld euro (w ujęciu proc. o 13,9%).
  • Wytwarzamy więcej, więcej również eksportujemy, notując w 2017 r. dodatni bilans handlowy z nadwyżką na poziomie 560 mln euro.
  • Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na koniec 2017 r. wyniosła 199 mld euro, wobec 178 mld euro wcześniej.
  • Nowe inwestycje zagraniczne w Polsce ogłoszone w 2017 r. wiążą się z utworzeniem w sumie 24 tys. miejsc pracy – o 2 tys. więcej niż rok wcześniej. To oznacza, że Polska jest niezwykle atrakcyjnym kierunkiem dla inwestorów zagranicznych. W bieżącym roku widoczna jest wyraźna skłonność do inwestowania. Inwestycje przedsiębiorstw wyniosły 89,6 mld zł i w cenach stałych były wyższe od ubiegłorocznych o 12,4%.
  • Wzrost nakładów na B+R. W 2017 r. wyniosły 20,5 mld zł i był to wzrost o 14 proc. To świadczy o wzroście innowacyjności przedsiębiorstw, o ich dążeniu do dalszego rozwoju.

DZIAŁAMY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I RAZEM Z NIMI

Konstytucja Biznesu, 100 Zmian dla firm, Pakiet MŚP, czyli trójpak premiera Mateusza Morawieckiego, to setki ułatwień dla przedsiębiorców.

Zmieniamy polską rzeczywistość biznesową i budujemy partnerskie relacje między administracją a przedsiębiorcami. Oszczędzamy czas i pieniądze przedsiębiorców. Wiele działań udało się nam zrealizować, inne jeszcze przed nami, a nad innymi kończymy prace. To przede wszystkim rozwiązanie problemu zatorów płatniczych, zmiany w zamówieniach publicznych czy nowa forma działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna– podkreśla wiceminister Mariusz Haładyj.

Przemawia wiceminister Mariusz Haładyj

100 Zmian dla firm to pierwszy, przygotowany przez nas, pakiet działań dla przedsiębiorców. Oznacza on m.in. oszczędności dla firm, jednorazową amortyzację do 100 tys. zł, mniej obowiązków sprawozdawczych, łatwiejsze prowadzenie księgowości w małych firmach czy mniej uciążliwe kontrole.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Jedną z nich jest Prawo przedsiębiorców, dzięki któremu firmy zaoszczędzą ponad 7 mld zł w ciągu 10 lat. Inne z rozwiązań Konstytucji – ulga na start – w takim samym czasie przyniesie początkującym przedsiębiorcom ok. 8 mld zł oszczędności. Na mocy Konstytucji drobna działalność zarobkowa nie wymaga rejestracji. Działa też Rzecznik MŚP. Obserwujemy istotny wzrost liczby zakładanych działalności jednoosobowych. Codziennie rejestruje się ponad 900 nowych przedsiębiorców.

Z kolei Pakiet MŚP to prawie 50 uproszczeń w prawie podatkowym i gospodarczym, dzięki którym w kieszeniach przedsiębiorców przez 10 lat zostanie blisko 4 mld zł. Pakiet sprawi, że wynagrodzenie  małżonka w końcu stanie się kosztem podatkowym. Będzie też można jednorazowo odliczyć stratę podatkową w wysokości do 5 mln zł. Większość rozwiązań Pakietu wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Tego samego dnia zacznie obowiązywać tzw. Mały ZUS. Wprowadzi on niższe, proporcjonalne do przychodów składki na ZUS dla najmniejszych firm. W efekcie w ich portfelach zostanie prawie 5,4 mldzł na przestrzeni 10 lat.

Od Nowego Roku wejdą też w życie e-akta. Nowe prawo zakłada, że pracodawcy będą przechowywać akta pracownicze przez 10, zamiast 50 lat. Zyskają też możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Te rozwiązania pozwolą przedsiębiorcom zaoszczędzić 1,3 mld zł w ciągu 10 lat.

Od 25 listopada obowiązuje ustawa o sukcesji firm. Umożliwia ona – dzięki powołaniu zarządcy sukcesyjnego – realną sztafetę pokoleń w firmach. Oznacza to, że po śmierci właściciela w jednoosobowych przedsiębiorstwach zachowane zostaną miejsca pracy, numery NIP, wszystkie koncesje, umowy czy zezwolenia. W CEIDG zarządców sukcesyjnych zgłosiło już ponad 600 przedsiębiorców (niektórzy zgłaszają więcej niż jedną osobę).

WSPIERAMY INNOWACJE  I DZIAŁAMY NA FORUM UE

Przez trzy lata od uruchomienia koordynowanego przez MPiT programu Start in Poland z budżetem ok. 3 mld zł, udało się ogłosić wiele instrumentów wsparcia dla startupów. W zakończonym pilotażu Scale Up działało 10 akceleratorów, które współpracowały z 66 dużymi firmami. Przez akcelerację przeszły 273 startupy. Zadeklarowano ok. 150 wdrożeń w dużych przedsiębiorstwach. Program cieszył się tak dużą popularnością, że ruszyła nowa edycja z dwukrotnie większym budżetem.Platformy startowew Polsce Wschodniej również cieszą się dużą popularnością.

Przemawia wiceminister Marcin Ociepa

Do nowej edycji wybrano 6 platform startowych, nabór do fazy inkubacji rozpocznie się w I kwartale 2019 r. Pilotaż to dofinansowanie dla 102 projektów na łączną kwotę ponad 78 mln zł.

Widać już pierwsze efekty dwóch ustaw o innowacyjności. W 2017 r. z ulgi na B+R skorzystało 1090 podatników PIT i CIT, podczas gdy w 2016 r. było to 528 – mówimy więc o niemal dwukrotnym wzroście rok do roku. Kwota zgłoszonych wydatków wzrosła z 1,2 mld zł do 1,91 mld zł. Kwota odliczeń wyniosła w 2017 roku 584 mln zł – trzy razy więcej niż rok wcześniej.

Najnowsze dane GUS dot. wydatków na B+R w 2017 r. wskazują, że coraz więcej polskich przedsiębiorców zwiększa wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła o prawie 5%, a liczba personelu B+R o prawie 12%.

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać IP Box, która będzie polegać na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z tytułu komercjalizacji własności intelektualnej, powstałej w wyniku prowadzonej przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej.

Kończą się prace na Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości, która będzie odgrywać rolę zarówno koordynatora, jak i aktywnego stymulatora rynku.

Kolejna rewolucja technologiczna staje się faktem, a my nie możemy i nie chcemy zostać w tyle. Co więcej mamy realną szanse stać się liderem tych zmian. Dlatego już  teraz podejmujemy odpowiednie działania. Koncentrujemy się na rozwoju w dziedzinach takich jak R&D, edukacja, szkolenie, a także ekorozwój czy infrastruktura gospodarcza– informuje wiceminister Marcin Ociepa.

MPiT aktywnie uczestniczy w kształtowaniu zasad jednolitego rynku i ich wdrażania na poziomie krajowym. Resort prowadzi szereg analiz na zasadzie scenariuszy oraz aktywny dialog z przedsiębiorcami i informuje ich o wszelkich potencjalnych skutkach brexit dla prowadzonego biznesu. Prowadzimy również działania zachęcające przedsiębiorców opuszczających Wielką Brytanię, aby ich nowym, bezpiecznym miejscem do prowadzenia biznesu, była Polska. Dwa lata temu na poziomie UE powołano specjalny instrument – Program Wsparcia Reform Strukturalnych. MPiT jest koordynatorem udziału w nim Polski. Granty otrzymało już 15 projektów. Mamy apetyt na więcej – w zakończonej w październiku 3 rundzie wysłaliśmy do Komisji 40 wniosków.

WZMACNIAMY APETYT NA EKSPORT I INWESTYCJE, ROZWIJAMY GOSPODARKĘ CYFROWĄ

Nie można mówić o konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarce, bez umożliwienia Polakom szybkiego  i wygodnego dostępu do cyfrowych usług, wzmocnienia rodzimego eksportu oraz inwestycji polskich  i zagranicznych firm– zaznacza wiceminister Tadeusz Kościński.

Przemawia  wiceminister Tadeusz Kościnski

By jeszcze lepiej wykorzystać nasz potencjał, przeprowadziliśmy gruntowną reformę Specjalnych Stref Ekonomicznych. Od 30 czerwca 2018 r. w całym kraju dostępne są zwolnienia podatkowe, a Strefy dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców. Oznacza to prostsze i bardziej dostępne inwestowanie dla MŚP, z elastycznymi wymaganiami, dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.

Ściągamy globalne firmy. W Polsce inwestują i tworzą nowe miejsca pracy m.in. Toyota, Daimler, LG Chem, Lufthansa, Umicore. Od początku 2016 r. przyciągnęliśmy 696 inwestycji. Wartość nakładów inwestycyjnych zadeklarowanych przez przedsiębiorców to 29 mld zł. Inwestycje wygenerują blisko 27 tys. nowych miejsc pracy.

Na wielu płaszczyznach podejmujemy działania, które mają wzbudzić apetyt naszych przedsiębiorców na międzynarodowe rynki. Chodzi o odważne wychodzenie na zewnątrz ze swoimi rozwiązaniami i produktami, szczególnie przetworzonymi i zaawansowanymi technologicznie, jak również inwestowanie za granicą. Promujemy nasze firmy i włączamy je we wspólne działania, ułatwiamy im nawiązywanie relacji. Służą temu biura handlowe PAIH, w które inwestujemy czy nasz program Moda na Eksport.

Organizujemy fora gospodarcze i spotkania biznesowe, szczególnie w zakresie branż priorytetowych. Na promocję polskich marek i branż na świecie wykorzystujemy fundusze europejskie. Uczestniczymy w targach i wydarzeniach międzynarodowych: Astana EXPO, Hannover Messe, Cosmoprof w Chinach, Medica. W perspektywie mamy też Arab Health dla branży urządzeń medycznych, EXPO Dubaj, nowy portal promocji eksportu i wsparcie ekspansji polskich firm w kanałach e-commerce (e-export).

Wspólnie z partnerami z zewnątrz prowadzimy działania na rzecz upowszechniania obrotu bezgotówkowkowego. Prawie 1600 urzędów (60%) akceptuje płatności kartą. W radiowozach Policji działa 2 tys. terminali. Założono ponad 93 tys. nowych terminali w ponad 72 tys. sklepach i punktach usługowych.

Zamawiający muszą przygotować się na to, że od 18 kwietnia 2019 r. będą odbierać e-faktury. Rozwiązanie to przyniesie korzyści w postaci m.in. ograniczenia zużywania papieru czy oszczędności czasu i pieniędzy przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

Działa Głos Przedsiębiorcy, w którym przedsiębiorcy mogą zgłaszać pomysły jak usprawnić, ułatwić prowadzenie biznesu. Zmieniamy największy w Polsce portal informacyjno-usługowy dla przedsiębiorców, czyli biznes.gov.pl. Mamy już 12,3 mln odsłon serwisu i 5,7 mln użytkowników, 82 tys. aktywnych kont i  51 tys. zrealizowanych usług.

WALCZYMY O CZYSTE POWIETRZE

Wyeliminowanie możliwości spalania najgorszej jakości paliw czyli mułów i flotokoncentratów w gospodarstwach domowych, czy zakaz produkcji i sprzedaży w Polsce kotłów, które nie spełniają ścisłych kryteriów dotyczących ograniczenia emisji szkodliwych substancji – to niektóre ze zrealizowanych już filarów programu Czyste Powietrze– mówi Pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, wiceprezes NFOŚiGW Piotr Woźny.

Przemawia Piotr Woźny

MPiT przygotowało nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, nad którą kończy już pracę Parlament. Pozwoli ona uruchomić pilotażowy program termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych i wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Możliwe będzie sfinansowanie nawet 100% kosztów wymiany pieców i ocieplenia domów najbardziej potrzebujących osób.Eliminowane są pozaklasowe i wysokoemisyjne urządzenia, które są głównym źródłem niskiej emisji w Polsce. Nowoczesne kotły z automatycznym podawaniem paliwa i pełną kontrolą procesu spalania pozwalają obniżyć emisję pyłu i innych zanieczyszczeń nawet o 99%.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia, która pozwoli uszczelnić rynek obrotu tymi urządzeniami.

źródło: mpit.gov.pl

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px