Log In

74. posiedzenie Sejmu, dzień pierwszy – podsumowanie

Prawie siedmiogodzinna debata o udzielenie wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego była głównym wydarzeniem pierwszego dnia 74. posiedzenia Sejmu. Ponadto w środę Izba procedowała nad ośmioma projektami ustaw, w tym m.in. o samorządzie województwa, projekcie polepszającym jakość powietrza oraz zapewniającym bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej. Sejm debatował również nad zmianami w Prawie lotniczym i powołaniem rzecznika praw pasażerów. Posłowie oddali hołd zmarłej posłance Jolancie Szczypińskiej, a także upamiętnili ofiary stanu wojennego.

Na początku 74. posiedzenia Sejm za sprawą premiera Jarosław Kaczyńskiego oddał hołd zmarłej 8 grudnia Jolancie Szczypińskiej. Prezes PiS przypomniał polityczną drogę parlamentarzystki. Jak mówił, była zaangażowana w „Solidarność”, przez co była represjonowana przez komunistyczne władze. Jarosław Kaczyński podkreślił, że była osobą głęboko zaangażowaną w sprawę Polski. Wysoka Izba wysłuchała tych słów na stojąco, a na koniec posłowie pomodlili się słowami „Wieczne odpoczywanie racz dać jej Panie”.

W trakcie dalszych obrad na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego posłowie udzielili wotum zaufania dla rządustosunkiem głosów 231 za, 181 przeciw, przy dwóch głosach wstrzymujących się.  Przed głosowaniem szef rządu podsumował 12 miesięcy swojego gabinetu, a także trzy lata rządów. – Dla naszego rządu podstawowym zadaniem jest podnoszenie standardu życia Polaków do poziomu zachodnioeuropejskiego. Jesteśmy na dobrej drodze – mówił Mateusz Morawiecki. Premier zaznaczył również, że w przyszłym roku nie dojdzie do podwyżki cen prądu, podkreślał związek Polski z Unią Europejską, a także apelował do opozycji o współpracę.

I czytania

Komisyjny projekt nowelizacji kilkunastu ustaw dotyczący m.in. zakresu czynności podczas przeprowadzania kontroli osobistej trafi do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Projekt noweli stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku. Nowela daje m.in. kontrolowanej osobie możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o przeszukaniu do właściwego sądu rejonowego. W projekcie wskazano, że kontrolę osobistą przeprowadza funkcjonariusz tej samej płci co osoba kontrolowana, zaś czynność odbywa się w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.

Sejm rozpatrzył projekt nowelizacji ustawy o samorządzie wojewódzkim, który ma uniemożliwić paraliż prac sejmiku przez ich przewodniczących. Projekt wprowadza ograniczenia, które mają uniemożliwić m.in. dowolne wprowadzanie przerw w obradach sejmiku. Projekt wprowadza wymóg uzyskania zgody sejmiku na ogłoszenie przerwy w jego obradach. Ponadto – rozstrzygając o przerwaniu sesji – sejmik województwa ma określać czas trwania przerwy, a zamknięcie sesji obrad ma być możliwe po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu, który rozpatrzony zostanie w bloku głosowań.

Poselski projekt nowelizacji ustaw o podatku akcyzowym zakłada przedłużenie do końca 2019 r. możliwości stosowania papierowego dokumentu dostawy w przypadku niektórych wyrobów zwolnionych z akcyzy. Zmiany mają mieć pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców poprzez wprowadzenie okresu przejściowego, w którym będą oni mogli stosować oprócz nowych regulacji również te dotychczasowe, przewidujące stosowanie papierowego dokumentu dostawy. Projekt nowelizacji został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych.

Pięć projektów rozpatrzonych w  II czytaniu

Do III czytania w bloku głosowań przystąpią posłowie w sprawie projektu nowelizacji ustawy – Prawo o notariacie. Uchyla on dwa przepisy dotyczące możliwości dokonywania przez notariusza doręczeń pomiędzy stronami czynności notarialnej w postępowaniu cywilnym.

Do Komisji Infrastruktury trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Stwarza spójny systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów i ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Posłowie rozpatrzyli w II czytaniu rządowy projekt zmian w Prawie lotniczym, wykonujący przepisy UE. Zaproponowano m.in. powołanie rzecznika praw pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Rzecznik będzie uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów między pasażerem a przewoźnikiem, organizatorem wycieczki lub sprzedawcą biletów. Dzięki temu pasażer linii lotniczych będzie mógł dochodzić swoich roszczeń bez drogi sądowej. Warunkiem postępowania będzie zgoda każdego z podmiotów, którego dotyczy ewentualne naruszenie. Pasażerowie będą mogli złożyć skargę do rzecznika praw pasażerów po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. Do III czytania posłowie przystąpią w bloku głosowań.

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. Jednym z głównych założeń nowych regulacji jest utrzymanie równowagi między prawem do prywatności a koniecznością zachowania przez Policję oraz inne podobne podmioty – poufności w przetwarzaniu danych w postępowaniach prowadzonych przez właściwe w tym zakresie organy. Projekt ponownie został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Sejm kontynuował prace nad rządową propozycją ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Przewiduje on rozwiązania, które poprawią jakość powietrza oraz zapewnią bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej.

Uchwały przyjęte przez Sejm

Izba przyjęła uchwałę upamiętniającą 200. rocznicę urodzin uznanego inżyniera drogowego i kolejowego Ernesta Malinowskiego, którego największym osiągnięciem, dzięki któremu zyskał światową sławę, było zaprojektowanie i budowa kolei transandyjskiej, która liczy prawie 220 km i wznosi się do dziś na wysokość prawie 5000 m n.p.m.

W przeddzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Sejm uczcił ofiary dramatycznych wydarzeń sprzed 37 lat. Uchwała przypomina tragiczny okres w historii Polski, rozpoczęty w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., kiedy reżim gen. Wojciecha Jaruzelskiego wprowadził stan wojenny.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px