Log In

PGNiG: udany odwiert w Wielkopolsce

Przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku wiercenia na koncesji Turkowo w Wielkopolsce zakończyły się sukcesem. Jak informuje PGNiG, możliwości produkcji gazu z odwiertu Turkowo-2 oszacowano na około 20 milionów metrów sześciennych rocznie.

 

Odwiert o głębokości 3155 metrów znajduje się w pobliżu miejscowości Turkowo w gminie Kuślin, powiat nowotomyski, na obszarze koncesji łącznej Pniewy-Stęszew. Prace wiertnicze były prowadzone od października do grudnia 2018 roku. W trakcie testów produkcyjnych z odwiertu uzyskano przypływy gazu w wysokości 62 tys. m sześc. na dobę.

– Złoże Turkowo zlokalizowane jest w utworach czerwonego spągowca. To bardzo perspektywiczna formacja, dlatego od kilku lat prowadzimy w niej intensywne prace poszukiwawcze. Sukces najnowszego odwiertu potwierdza naszą strategię – powiedział Piotr Woźniak, pPrezes zarządu PGNiG.

Miejsce wiercenia odwiertu Turkowo-2 wybrano na podstawie analizy wyników trójwymiarowego zdjęcia sejsmicznego Chraplewo 3D. Zdjęcie zostało zrobione w 2016 r. przez Geofizykę Toruń z Grupy Kapitałowej PGNiG. Prace wiertnicze przeprowadziła spółka Exalo Drilling, również należąca do Grupy.

Na terenie zachodniej Polski PGNiG posiada 5 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 16 koncesji łącznych
oraz 84 koncesje eksploatacyjne. Od kilku lat Spółka realizuje w tym rejonie intensywny program poszukiwawczy, obejmujący m.in. utwory czerwonego spągowca. W roku 2018 PGNiG udokumentowało na Niżu Polskim ponad 5 mld m sześc. nowych zasobów gazu (w przeliczeniu na gaz wysokometanowy).

Warsaw

Banner 468 x 60 px