Log In

Zwolnienie z podatku akcyzowego od pojazdów elektrycznych, hybrydowych i napędzanych wodorem nie jest pomocą publiczną

Zapisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów ekologicznych nie stanowią pomocy publicznej. Komisja Europejska przekazała w grudniu 2018 r. stronie polskiej stanowisko w tej sprawie.

Ministerstwo Energii informuje, że zwolnienie od podatku akcyzowego stosuje się do pojazdów elektrycznych, hybrydowych typu plug-in lub napędzanych wodorem, dla których niniejszy obowiązek podatkowy powstał po 18 grudnia 2018 roku. Zgodnie z zapisami tych dokumentów preferencja podatkowa dla pojazdów hybrydowych typu plug-in będzie obowiązywała do 1 stycznia 2021 roku.

Korzystna stawka amortyzacji stosowana będzie dla pojazdów elektrycznych oddanych do użytkowania po 18 grudnia 2018 roku.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px