Log In

Minister Tchórzewski na uroczystości synchronizacji bloku nr 5 Elektrowni Opole

– Realizacja inwestycji w Elektrowni Opole – bloki nr 5 i 6 – jest bardzo ważna nie tylko z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla odbiorców, ale również jest spójna z kierunkiem rozwoju sektora energetycznego określonym w naszym projekcie Polityki energetycznej Polski do 2040 roku – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości synchronizacji bloku nr 5 Elektrowni Opole z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Wydarzenie odbyło się 24 stycznia 2019 r.

Synchronizacja bloku nr 5 w Elektrowni Opole jest dowodem na to, że wszystkie zespoły, również partnerzy konsorcjum, wykonali bardzo dobrą pracę. Takie projekty cechują się dużym stopniem złożoności ale przede wszystkim wysokim stopniem innowacyjności, co jest bardzo ważne przy wdrażaniu nowoczesnych technologii w energetyce – podkreślił minister Tchórzewski.

Nowy blok o mocy 900 MW pozwoli zastąpić w przyszłości kilka innych wysłużonych bloków energetycznych budowanych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Cały proces będzie przebiegał z korzyścią dla odbiorców energii elektrycznej, ale przede wszystkim dla środowiska – przekonywał minister. Przypomniał także, że pod koniec 2018 r. nowoczesny blok nr 5 Elektrowni Opole brał już udział w aukcjach mocy na lata 2021, 2022 i 2023.

Podczas uroczystości minister energii Krzysztof Tchórzewski przekazał wyrazy uznania wszystkim podmiotom odpowiedzialnym za realizację projektu. – Jako inżynier jestem świadomy ogromu pracy, jaka została wykonana. Dziękuję serdecznie każdemu, kto pracował przy tej budowie. Dzięki temu teraz energia elektryczna z tego bloku popłynie do milionów Polaków – powiedział minister.

***

Budowa bloku nr 5 Elektrowni Opole, realizowana jest przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE. Generalnym wykonawcą inwestycji jest  konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji, zgodnie z harmonogramem, nastąpi do 15 czerwca 2019 roku. Po zakończeniu realizacji inwestycji (wraz z budową bloku nr 6) łączna moc zainstalowana Elektrowni Opole wzrośnie z obecnych 1 492 MW do około 3 292 MW, a roczna produkcja energii elektrycznej netto wzrośnie z obecnego poziomu 7,8 TWh do ok. 21 TWh, co w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Warsaw

Banner 468 x 60 px