Log In

NIK: Przyszłość energetyki w Polsce

Przed polską gospodarką stoją ogromne wyzwania związane z cenami prądu, redukcją emisji, coraz trudniej dostępnymi pokładami węgla kamiennego i nieprzystosowaniem sieci przesyłowych do pracy z odnawialnymi źródłami energii. NIK, dostrzegając poważne zagrożenia dla konkurencyjności polskiej gospodarki, zorganizował debatę dotyczącą przyszłości energetyki w Polsce.

Polska stoi przed wyzwaniem modernizacji sektora energetycznego, w tym budową nowych źródeł wytwarzania energii i przebudową istniejących. Jest to konieczne, w przeciwnym wypadku do odbiorców w kraju może przestać docierać prąd. Coraz większym problemem staje się także postępujące zużycie istniejącej infrastruktury przesyłowej. W dodatku dla Polski – ze względu na oparcie energetyki na węglu – szczególnie trudne są wymogi UE dotyczące redukcji emisji.

Panel ma być w zamierzeniu NIK „okrągłym stołem” w debacie publicznej o przyszłości polskiej energetyki. NIK ma nadzieję, że wydarzenie to stanie się impulsem, który wskaże administracji rządowej właściwy kierunek działań i doda koniecznym zmianom większej dynamiki. Poruszone podczas dyskusji problemy wynikać będą ze spostrzeżeń Izby wyniesionych z najnowszych kontroli – dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii i trwającej jeszcze kontroli rozwoju konwencjonalnych mocy wytwórczych – oraz blisko 30 wcześniejszych kontroli związanych z sektorem energetycznym.

10:00

Rozpoczynamy relację z najważniejszej tegorocznej debaty w NIK. Przed sektorem energetycznym w Polsce stoją ogromne wyzwania. Coraz bardziej realne staje się zagrożenie, że w okresach podwyższonego zapotrzebowania na prąd będzie go w naszym kraju brakować.

10:10

W spotkaniu udział zapowiedzieli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Tadeusz Skobel, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej Mieczysław Kasprzak, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Grzegorz Matusiak, senator Adam Gawęda, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej Janusz Steinhoff , Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Eryk Kłossowski, prof. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej oraz Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski.

10:12

Debatą zainteresowali się dziennikarze.

10:16

Na sali urzędnicy państwowi, naukowcy, prezesi firm i przedstawiciele trzeciego sektora. Główną intencją przyświecającą organizacji dzisiejszego spotkania jest uczynienie z niego „okrągłego stołu” dotyczącego sektora energetycznego. Zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja.

10:20

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: „Mamy jako Najwyższa Izba Kontroli ambicję, by być ważnym głosem w debacie na temat przyszłości polskiej energetyki. Chcemy pomóc administracji rządowej w wybraniu właściwego kierunku działań i nadaniu im większej dynamiki”.

10:25

Prezes Kwiatkowski przypomina, że NIK przeprowadziła ponad 30 kontroli związanych z sektorem energetycznym. Izba badała m.in.: odnawialne źródła energii, program polskiej energetyki jądrowej, dostosowanie przemysłu do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego, budowę mocy wytwórczych, proces powstawania farm wiatrowych czy ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami.

10:27

Prezes NIK: Osiągnięcie przez Polskę założonego celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. jest zagrożone. Wiemy to już teraz.

10:31

– Po szczegółowej analizie, przeprowadzonej ze swoimi współpracownikami, podjąłem decyzję, że NIK przeprowadzi kontrolę działań administracji rządowej dotyczącej rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Mam przekonanie, że ustalenia z tej kontroli w sposób pozytywny wpłyną na przyszłość energetyki w Polsce – deklaruje Krzysztof Kwiatkowski.

10:35

Głos zabiera Sławomir Grzelak, dyr. Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji: „Największe problemy polskiej energetyki były przewidywane ze sporym wyprzedzeniem w naszych raportach”.

10:39

Mowa przede wszystkim o czterech ważnych raportach: „Zapewnienie mocy wytwórczych w energetyce konwencjonalnej”; „Dostosowania polskiego przemysłu do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego”; „Elektrownie wiatrowe w świetle kontroli NIK” oraz „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii”. Wszystkie dostępne są na stronie internetowej NIK.

10:41

Głos zabiera Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski: „Nasz system energetyczny nie pasuje do systemów państw, które nas otaczają”.

10:47

Poziom emisji CO2 przy produkcji energii w Polsce sprawia, że nasza gospodarka przestaje być konkurencyjna. Przedsiębiorcy będą bali się rozwijać działalność w naszym kraju ze względu na cenę prądu i dużą emisyjność przy produkcji energii.

10:54

Jedna trzecia węgla wykorzystywanego w Polsce jest obecnie sprowadzana zza granicy. Płacimy więc dwa razy – za import węgla i za prawa do emisji podczas jego spalania w elektrowniach. – Pieniądze w energetyce trzeba liczyć – podkreśla Roszkowski.

Dymiące kominy elektrowni

11:00

Prezes Instytutu Jagiellońskiego chwali NIK za raport o konwencjonalnych źródłach energii: „Fragment wyliczający zagrożenia związane z planem budowy kolejnej elektrowni węglowej w Ostrołęce jest dziś jak najbardziej aktualny”.

11:01

Musimy zejść ze ścieżki, która prowadzi naszą gospodarkę w kierunku trwałej niekonkurencyjności – kończy Roszkowski.

11:04

Zaczyna się panel dyskusyjny poświęcony odnawialnym źródłom energii. Biorą w nim udział Eryk Kłossowski – Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA; Janusz Gajowiecki – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej; Grzegorz Wiśniewski – EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej; Mariusz Gajda – Wiceprezes Energii Wytwarzanie SA; Tomasz Podgajniak – Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

11:07

Prowadzący dyskusję redaktor Bartłomiej Sawicki zadaje pierwsze pytanie: Co hamuje rozwój energii z OZE w Polsce?

11:09

Janusz Gajowiecki: Przedsiębiorcy oczekują przede wszystkim stabilności w obszarze prawa.

11:11

Tomasz Podgajniak: Osoby budujące energetykę wiatrową w naszym kraju czują obecnie, że są niemile widziane.

11:14

Bariery administracyjne sprawiają, że przygotowanie nowego projektu wiatrowego trwa w Polsce od 5 do 7 lat, podczas gdy jego realizacja zajmuje ok. 6 miesięcy.

11:15

Czy można jednak ufać energii z wiatru? Co wtedy, kiedy wiatr nie wieje?

11:16

Odpowiada Eryk Kłossowski, Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych: „Potrafimy już dobrze przewidywać, kiedy będzie wiało, a kiedy nie. Energia wiatrowa jest zatem przewidywalna, co nie znaczy, że jest stabilna”.

11:20

Potrzebujemy więc w systemie takich źródeł energii, które zastąpią wiatraki i panele fotowoltaniczne w czasie, kiedy energia z wiatru lub słońca zawiedzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px