Log In

IV Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla

Zapraszamy na IV Polsko-Japońskie Seminarium Czystego Węgla (4th Japan – Poland Clean Coal Seminar), które odbędzie się 15 lutego 2019 r. w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Energii RP, Ministerstwo Handlu i Przemysłu Japonii (Ministry of Economy, Trade and Industry – METI) oraz Japońskie Centrum Energetyki Węglowej (Japan Coal Energy Center – JCOAL). Seminarium wpisuje się w uroczystości obchodów przypadającej w 2019 r. setnej rocznicy nawiązania polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych.

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną główne założenia i cele polityki energetycznej Polski i Japonii. Przedstawione zostaną informacje dotyczące wyników 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24). Główny akcent Seminarium położony jest na inicjatywy podejmowane w zakresie promowania czystych technologii węglowych (CTW), w tym również osiągnięcia polsko-japońskiej współpracy naukowo-badawczej, wdrożeniowej i inwestycyjnej.

Motywami wiodącymi Seminarium jest tematyka nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii energetycznych, technologii poprawiających elastyczność bloków energetycznych, osiągnięcia w rozwoju czystych technologii węglowych, w tym zagadnienia związane z rozwojem ogniw paliwowych, metanizacji CO2 i produkcji syngazu (SNG), jak również perspektywy rozwoju technologii wspomagających ochronę środowiska.

W seminarium weźmie udział około 40 przedstawicieli strony japońskiej, w tym przedstawiciel Kierownictwa METI, przedstawiciele instytucji i agencji rządowych oraz energetycznych firm japońskich. Ze strony polskiej zapowiedziany jest udział członka Kierownictwa Ministerstwa Energii, przedstawicieli administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz przedsiębiorstw energetycznych. Zaplanowano merytoryczne wystąpienia podmiotów polskiego sektora energetycznego oraz instytucji badawczo-rozwojowych wspierających sektor energetycznego.

Seminarium odbędzie się 15 lutego 2019 r. (piątek) w hotelu Novotel Centrum w Warszawie. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o zgłoszenie swojego udziału poprzez rejestrację za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Ministerstwa Energii. Ze względów logistycznych w konferencji może wziąć udział maksymalnie 120 osób, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela pan Krzysztof Makowski (tel. 22 695 82 58, e-mail: krzysztof.makowski@me.gov.pl).

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px