Log In

Wiceminister Kurtyka w Katowicach na podsumowaniu projektu Społeczny Pre_COP24

Przyszłość projektu Społeczny Pre_COP24 oraz wnioski po szczycie COP24 – to kluczowe kwestie poruszane w trakcie konferencji podsumowującej serię wydarzeń przygotowanych w zeszłym roku przez stronę społeczną. W spotkaniu, które odbyło się 28 stycznia 2019 r. w Katowicach, wziął udział wiceminister środowiska Michał Kurtyka.

Podczas konferencji prezydent COP24 zwrócił uwagę na wyjątkowe zaangażowanie strony społecznej w ostatni szczyt klimatyczny. Wydarzenia związane ze Społecznym Pre_COP24 stanowią doskonałą okazję do dyskusji nie tylko o bieżącej oraz przyszłej sytuacji polskiej energetyki, ale i szerzej – całej gospodarki, w kontekście światowej oraz europejskiej polityki klimatycznej – powiedział. Dodał, że tak duże zainteresowanie oraz aktywne włączanie się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i klimatu to dobry znak na przyszłość.

Solidarna transformacja jednym z najważniejszych wątków na COP24

Wiceminister Kurtyka podkreślił również rolę tematyki skutków społecznych związanych z działaniami zapobiegającymi zmianom klimatu, które omawiane były podczas ostatniego szczytu COP24. Dzięki aktywności Polski problematyka sprawiedliwej transformacji znalazła się w głównym nurcie debaty o polityce klimatycznej. Po raz pierwszy w historii szczytów klimatycznych temat wpływu transformacji na pracowników był tak szeroko dyskutowany – zaznaczył. Deklaracja o Sprawiedliwej i Solidarnej Transformacji (Just Transition) jest efektem dyskusji ze stroną społeczną, w tym związkami zawodowymi. Jej głównym postulatem jest uwzględnienie aspektu społecznego transformacji na drodze do gospodarki niskoemisyjnej. Dotychczas wsparło ją 55 państw i Stron (w tym UE). Ogromne zainteresowanie deklaracją podczas COP24 świadczy o popularności poglądu, że powodzenie działań zmierzających do stworzenia gospodarki niskoemisyjnej zależy przede wszystkim od społecznej aprobaty dla zachodzących zmian.

Szczyt klimatyczny COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbyła się w dniach 2-16 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu wzięło udział około 30 tys. uczestników z całego świata.

W trakcie szczytu COP24 Strony przyjęły Katowice Rulebook, pakiet wdrażający Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, wyznaczająca światową politykę klimatyczną na kolejne lata, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px