Log In

NCBR zmienił decyzję w przetargu na elektryczny autobus

Po przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zmieniło ogłoszoną dwa miesiące temu decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W ogłoszonej 18 grudnia decyzji NCBiR poinformowało, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie partnerstwa innowacyjnego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego uznało za najkorzystniejszej wszytki trzy złożone oferty.

Wówczas najwyżej, na 74 punkty, została oceniona oferta Politechniki Śląskiej. Oferta Konsorcjum Ursus Bus uzyskała 63,2 pkt., a konsorcjum z udziałem Autosana (lider) oraz WB Electronics, Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” i Instytutu Elektrotechniki z Warszawy otrzymał 48,5 pkt.

Jednak po kontroli UZP oferty Politechniki Śląskiej i Konsorcjum Autosana zostały odrzucone, W efekcie zwycięzcą przetargu zostało konsorcjum Ursus Bus, które fazę B+R oraz fazę wdrożeniową na 3,12 mld zł.Projekt składa się z fazy badawczo-rozwojowej o wartości 22,35 mln zł oraz, po pozytywnej ocenie projektu, fazy wdrożeniowej o wartości 2,514 mld zł netto. Z dokumentacji przetargu wynika, że w ramach projektu wyprodukowanych ma zostać maksymalnie 1.082 pojazdów bezemisyjnych. Obie fazy projektu powinny zostać zrealizowane do 31 grudnia 2023 roku. 

Pomioty biorące udział w postępowaniu mają 10 dni na odwołanie od decyzji NCBiR.(NCBiR/CIRE/PAP/materiały własne)

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px