Log In

IKEA: Polska liderem w sprzedaży instalacji PV

Warszawa, 19.02.2019r. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu  ds. Energetyki przedstawiciele koncernu IKEA poinformowali, że Polska stała się obecnie dla niego największym rynkiem w zakresie sprzedaży domowych instalacji fotowoltaicznych. Jak mówili przedstawiciele IKEA, najlepszym kanałem pozyskiwania klientów na systemy fotowoltaiczne okazuje się Internet, dzięki któremu kontraktuje się ponad 90 proc. swoich klientów.

IKEA obecnie oferuje domowe instalacje fotowoltaiczne w Wielkiej Brytanii, Belgii, Szwajcarii, Holandii, a ostatnio również we Włoszech i w Niemczech.

W Polsce domowe instalacje fotowoltaiczne są dostępne w sklepach IKEA od drugiego kwartału 2017 r., wraz z opcją sfinansowania takiej inwestycji z preferencyjnego kredytu realizowanego przy współpracy z obsługującym klientów IKEA bankiem Ikano.

W czasie kilku pierwszych miesiący od uruchomienia sprzedaży fotowoltaiki w Polsce, w ramach oferty „Energia słoneczna dla domu” – realizowanej we współpracy z firmą instalacyjną Geo Solar – sprzedano i zainstalowano około 100 domowych systemów  PV – najwięcej w województwach śląskim i mazowieckim.

Średnia moc wykonywanych w Polsce instalacji fotowoltaicznych sięga 5 kWp, na co składa się 18 modułów monokrystalicznych, przy czym klienci mieli preferować moduły typu „black frame”. Średnia cena sprzedawanych instalacji miała wynosić 27 tys. zł.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, IKEA podała, że obecnie sprzedaż w skali miesiąca w Polsce sięga kilkudziesięciu systemów fotowoltaicznych, przy czym najlepszym miesiącem pod względem dotychczasowej sprzedaży był ubiegły miesiąc, a – jak stwierdzili przedstawiciele szwedzkiego koncernu – Polska stała się obecnie dla niego największym rynkiem pod względem sprzedaży instalacji PV, wyprzedzając dotychczasowego lidera, czyli Wielką Brytanię.

Wiadomo ponadto, że rośnie odsetek instalacji realizowanych przez Ikeę z udziałem kredytów. Początkowo w ten sposób finansowanych było około 15 proc. zakupów systemów fotowoltaicznych w Ikei, a obecnie jest to około 35 proc.

Jak mówił podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Mariusz Podgórski, kierownik ds. energii i klimatu w IKEA, obecnie o inwestycji we własny system fotowoltaiczny w coraz większym stopniu zaczyna decydować argument ekonomiczny i – jak ocenił – możliwy jest już zwrot z inwestycji w czasie 6-7 lat.

IKEA notuje wzrost zainteresowania systemami fotowoltaicznych ze strony podmiotów, których na razie nie jest w stanie obsłużyć, takich jak wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a ponadto małe i średnie firmy.

IKEA inwestuje też we własne instalacje fotowoltaiczne, które ograniczają koszty energii wykorzystywanej przez jej infrastrukturę, przyczyniając się do realizacji celu, jakim jest przejście IKEA w 100-procentach na energię odnawialną.  

Obecny poziom zaopatrzenia globalnej infrastruktury Ikei w energię odnawialną wynosi 82 proc. i ma dojść do 100 proc. w przyszłym roku – m.in. dzięki własnym, dachowym instalacjom fotowoltaicznym, na które już teraz składa się ponad 900 tys. zainstalowanych modułów PV.

W Polsce cel przejścia na 100 proc. energii odnawialnej przez IKEA został już zrealizowany dzięki generacji z własnych farm wiatrowych, które w ubiegłym roku wytworzyły ogółem 470 GWh energii elektrycznej.

A co z montażem fotowoltaiki na dachach polskich sklepów IKEA? Jak stwierdził Marcin Podgórski, montaż dużych instalacji z możliwością odsprzedaży energii do sieci wiązałby się z koniecznością pozyskania koncesji, co IKEA wyklucza.

Natomiast rozważany jest pomysł zagospodarowania całej produkowanej energii na własny użytek, bez eksportu części niewykorzystanej energii do sieci, a pierwsze instalacje fotowoltaiczne na dachach polskich sklepów IKEA mają pojawić sie jeszcze w tym roku.

Ponadto w gminach, w których IKEA posiada farmy wiatrowe, w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami, wdraża programy montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach szkół.

źródło: materiały własne/gramywzielone.pl/Sejm RP

Tagged under

Nie znaleziono powiązanych artykułów.

Warsaw

Banner 468 x 60 px