Log In

Startuje Szybka Ścieżka 2019 Zobacz, jak zmienił się największy program wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłasza tegoroczną edycję „Szybkiej Ścieżki”. Budżet czterech konkursów, które przeprowadzone zostaną w 2019 roku, to 2,25 mld zł. Ten rok przyniesie też szereg zmian, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli jeszcze skuteczniej starać się o wsparcie dla swoich innowacyjnych projektów.

#InnowacjeSąDlaLudzi 
– W tym roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju proponuje „Szybką Ścieżkę” w nowej formule, jeszcze bardziej przyjaznej wszystkim tym, którzy chcą wdrażać przełomowe rozwiązania. Zapowiedzią tych zmian jest TweetUp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który idealnie wpisuje się w naszą ideę tworzenia przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami oraz liderami opinii, a także popularyzowania efektów prac polskich innowatorów – mówi wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. 

W środę w Warszawie odbył się TweetUp Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod hasłem #InnowacjeSąDlaLudzi. Podczas wydarzenia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło tegoroczną „Szybką Ścieżkę”, czyli najpopularniejszy w Polsce program wsparcia dla przedsiębiorców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm, naukowcy, liderzy opinii oraz popularyzatorzy nauki. 

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja projektów, które powstały dzięki wsparciu NCBR w ramach konkursu „Szybka ścieżka”. Wśród nich znalazły się m.in.: symulator VR do szkolenia służb ratowniczych, nowa generacja protez bionicznych ręki czy mobilne urządzenie do diagnostyki molekularnej.

„Szybka Ścieżka” wciąż na topie 
W ubiegłym roku w 5 konkursach „Szybkiej Ścieżki” do NCBR wpłynęło ponad 1200 wniosków na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9,5 mld zł. Konkurs jest więc najczęściej wybieranym przez przedsiębiorców źródłem finansowania nowatorskich projektów.

W 2019 roku NCBR przeprowadzi 4 konkursy. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o dofinansowane w ramach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się wnioskodawcy, których celem jest stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Program ma charakter horyzontalny, co oznacza, że nie ma on z góry zdefiniowanej tematyki, a finansowane projekty muszą jedynie wpisywać się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 

Co nowego w 2019 roku? 
– Po raz pierwszy do udziału w „Szybkiej Ścieżce” zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, ale też konsorcja naukowo-przemysłowe – informuje zastępca dyrektora NCBR prof. Aleksander Nawrat. – Dodatkowo uruchamiamy odrębny konkurs, realizowany w ramach rządowego programu Dostępność Plus, który polegać będzie na finansowaniu projektów B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób starszych lub z niepełnosprawnościami.

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach jednej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Dodatkowo NCBR dopuści możliwość udziału w konkursie nie tylko firm, ale także ich konsorcjów z jednostkami naukowymi. W praktyce: MŚP lub duże firmy mogą ubiegać się o granty samodzielnie, w partnerstwie lub we współpracy z uczelniami czy instytutami naukowymi. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych. 

Realizując rządowy program Dostępność Plus, NCBR ogłosi także nowy konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności. W konkursie będzie można również składać projekty dedykowane wykorzystaniu istniejących już technologii – poprzez ich nowe, „skrojone na miarę” zastosowanie – na potrzeby osób niepełnosprawnych. W budżecie „Szybkiej Ścieżki” nie zabrakło również środków na wsparcie MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, nadawanym przez Komisję Europejską. Konkurs dedykowany tej grupie przedsiębiorstw NCBR ogłosiło już 15 lutego, do wnioskodawców trafi 50 mln zł.

Tak jak w ubiegłym roku we wszystkich konkursach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie. 

Terminy i budżety konkursów

  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-29 listopada;
  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet I konkursu: 1 050 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-1 lipca;
  • „Szybka Ścieżka” dedykowana projektom na rzecz dostępności, budżet: 50 mln zł, nabór wniosków: 1 kwietnia-1 lipca;
  • „Szybka Ścieżka” dla MŚP, dużych firm oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych), budżet II konkursu: 1 100 mln zł, nabór wniosków: 16 września-16 grudnia;

Konkursy realizowane są w ramach Poddziałania 1.1.1 ”Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Regulamin konkursu „Szybka Ścieżka” będzie dostępny na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju już 28 lutego.

***
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px