Log In

Podsumowanie prac Sejmu 18–22 marca

W mijającym tygodniu pracowały trzy Komisje: Gospodarki i Rozwoju, Spraw Zagranicznych oraz Śledcza ds. wyłudzeń VAT.

Komisja Gospodarki i Rozwoju rozpatrywała informacje na temat stanu przygotowania polskiej gospodarki oraz działań rządu wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego w Europie, przedstawione przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, podsekretarza stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Marcina Ociepę oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Leszka Skibę. Na posiedzeniu podkreślono, że według dokumentów KE, Polska jest liderem wzrostów w Europie, co kolejny rok znajduje potwierdzenie w danych. KE zaobserwowała poprawę trzech elementów tempa wzrostu: konsumpcji, inwestycji i eksportu. Nastąpiła także poprawa stanu finansów publicznych.

W ramach posiedzenia Komisji spraw Zagranicznych posłowie spotkali się z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu Albanii pod przewodnictwem Mimi Kodheli. Rozmowa dotyczyła kwestii relacji dwustronnych i współpracy obu państw w ramach NATO. Dyskutowano również o napiętej sytuacji wewnętrznej w Albanii, i o tym, jak te wydarzenia mogą wpłynąć na planowane na czerwiec rozpoczęcie przez Albanię negocjacji akcesyjnych do UE.

Z kolei członkowie Komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT, podczas trzech posiedzeń, przesłuchali łącznie czterech świadków: byłego sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Grasia, byłego dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Krzysztofa Parchimowicza, byłego dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy Zbigniewa Stawickiego i byłego zastępcę dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów Beatę Rogowską-Rajdę.

Obradowały także cztery zespoły parlamentarne, w tym: Zespół Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Zespół ds. badań polarnych, w którym udział wziął Jari Vilén, były ambasador Finlandii i doradca Komisji Europejskiej ds. Arktycznych, Zespół ds. Przeciwdziałania Mowie Nienawiści i Ochrony Praw Człowieka, a także Parlamentarny Zespół ds. Programu Polska 3.0.

Ponadto w Sejmie odbyły się dwie konferencje. Pierwsza pt. „Żołnierze Wyklęci – panorama zjawisk”, poświęcona niezłomnym bohaterom podziemia antykomunistycznego. W trakcie drugiej, zatytułowanej: „Rola diaspory w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” odbyły się cztery sesje oraz dyskusje dwóch grup roboczych.

Dodatkowo w dniach 19–21 marca do Belgradu i Skopje udała się delegacja Polsko-Bałkańskiej Grupy Parlamentarnej na czele z Wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim, który kieruje pracami tego gremium. W Serbii doszło do spotkania z wiceszefem parlamentu Veroljubem Arsiciem, pierwszym wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Serbii Ivicą Dačiciem oraz członkami Polsko-Serbskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni. Podczas wizyty w Macedonii Północnej polska delegacja rozmawiała z wiceszefem parlamentu Goranem Misovskim, premierem Zoranem Zaewem, wiceministrem spraw zagranicznych Andrejem Zhernovskim oraz członkami Parlamentarnej Grupy ds. Współpracy z Polską. Tematem spotkań z serbskimi i macedońskimi politykami było wsparcie europejskich aspiracji Serbii i Macedonii Północnej, przewodnictwo Polski w tzw. procesie berlińskim i rozwój współpracy bilateralnej, zwłaszcza na szczeblu parlamentarnym.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px