Samochód elektryczny jako narzędzie do dekarbonizacji lokalnego systemu

-My jako bardzo duży gracz na rynku produkcji środków transportu, chcemy ten przemysł rozwijać w sposób zrównoważony.…