Log In

Pierwszy dzień 79. posiedzenia Sejmu. Podsumowanie

Emerytura Plus, raport o bezpieczeństwie drogowym, prace nad uszczelnianiem VAT-u oraz walka z mafią lekową – to najważniejsze punkty pierwszego dnia 79. posiedzenia Sejmu. We środę odbyła się również debata nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa.  

Pierwszy dzień obrad rozpoczął się od uczczenia minutą ciszy pamięci Wiesława Kiliana posła na Sejm V i VI kadencji, senatora VIII i IX kadencji, oraz Józefa Bergiera, posła na Sejm III kadencji i senatora VII kadencji.

Początek prac parlamentarnych. I czytania

Posłowie przeprowadzili I i II czytanie rządowego projektu w sprawie świadczenia „Emerytura plus”. Celem projektu jest zapewnienie w 2019 r. dodatkowego wsparcia emerytom i rencistom. Poprawa losu emerytów i ich bezpieczeństwa finansowego realizowana jest po raz pierwszy od 30 lat poprzez potrójne działanie: kwotową waloryzację emerytur, obniżony PIT i świadczenie „Emerytura Plus”, które wyniesie 1 100 zł brutto, czyli na rękę ok. 888,25 zł. Jednorazowy dodatek zostanie wypłacony automatycznie i bez zbędnych formalności ponad 9,8 mln seniorom. Projekt trafił do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Sejm pracował także nad utworzeniem jednej bazy podatników VAT. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zostanie udostępniony wykaz podatników VAT. Będzie to bezpłatne i wygodne narzędzie do szybkiej weryfikacji danych kontrahentów i ich rachunków, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT. Rejestr ma zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT-owskich. Posłowie będą kontynuować pracę nad projektem w Komisji Finansów Publicznych. 

Łącznie rozpatrzono dwa poselskie projekty dotyczące podatku od wydobycia kopalin. KFP będzie kontynuować prace nad propozycją zakładającą obniżenie o 15 proc. wymiaru podatku od miedzi i srebra. Natomiast do projektu o likwidacji podatku zgłoszono wniosek o odrzucenie. 

Zwiększenie sankcji karnych za przestępstwa korupcyjne oraz większa transparentności życia publicznego są głównymi celami poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Osoba skazana za korupcję będzie miała zakaz pełnienia funkcji publicznych oraz straci prawo do ubiegania się o zamówienie publiczne. Sejm skierował projekt do Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 

II czytania

Skuteczniejsze przeciwdziałanie nielegalnemu wywozowi leków za granicę jest zasadniczym celem proponowanej przez rząd nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz ustawy o działalności leczniczej. Poprawkami zgłoszonymi do tego projektu zajmie się Komisja Zdrowia.  

Do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych trafił projekt zakładający uproszczenie formalności administracyjnych dotyczących obiegu dokumentów urzędowych wydanych przez organ jednego państwa członkowskiego, a przedkładanych organom innego państwa członkowskiego UE. W tej samej komisji będą kontynuowane prace nad zmianami w ustawie o ewidencji ludności nadającej organom gmin kompetencję do udostępniania danych z rejestru PESEL. Będzie to czynność odmiejscowiona, a zatem wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy. 

W dyskusji nad rządowym projektem ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej nie zgłoszono żadnych poprawek, co oznacza, że posłowie przystąpią do III czytania w najbliższym bloku głosowań. Taką samą decyzję posłowie podjęli odnośnie uchwał w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy urodzin Józefa Mehoffera i Stanisława Wojciechowskiego.

Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych zarekomendowała Izbie odrzucenie wniosku oskarżyciela prywatnego Kingi Gajewskiej z 4 września 2018 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Iwony Arent, decyzję Izba podejmie w bloku głosowań.

Tagged under

-4°C

Warsaw

Cloudy

Humidity 80%

Wind 25.75 km/h

  • 03 Jan 20190°C-4°C
  • 04 Jan 20190°C-6°C
Banner 468 x 60 px