Log In

Poprawa zasilania północno-wschodniej Polski dzięki inwestycjom PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja Oddział Białystok zrealizował w ubiegłym roku na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu zadania inwestycyjne na rekordową kwotę ponad ćwierć miliarda złotych. Ze względu na bardzo ambitne plany modernizacyjne a także program kablowania sieci SN tegoroczne  inwestycje białostockiego Oddziału spółki wzrosną o kolejne kilkadziesiąt milionów złotych.

Większe nakłady na budowę linii, stacji, zabezpieczeń i automatyki oraz przyłączenia są kluczowe ze względu na intensywny rozwój północno-wschodniego regionu Polski. Jedna z ważniejszych inwestycji Oddziału Białystok w ostatnich latach to modernizacja stacji Ełk I. Inwestycja polegała na dostosowaniu rozdzielni 110 kV w stacji 220/110/15 kV Ełk 1 do większych prądów zwarciowych występujących na szynach rozdzielni 110 kV, których wzrost był spowodowany połączeniem stacji Ełk 1 ze stacją 400 kV Ełk BIS, należącą do PSE, linią 110 kV. Wymianie uległy wszystkie urządzenia pierwotne i wtórne rozdzielni 110 kV. Wysłużone i wyeksploatowane urządzenia, odłączniki, przekładniki prądowe i napięciowe oraz wyłączniki zostały zastąpione modułowymi urządzeniami typu HYpact w izolacji SF6. Stacja została wyposażona w nowoczesne urządzenia cyfrowe, które współpracują z systemem telemechaniki, co przełożyło się na jej pełne zautomatyzowanie. Koszt tej inwestycji to około 20 mln zł.

Zwiększona została także moc transformatorów 110/15 kV. Dwa dotychczas pracujące transformatory 110/15 kV o mocy 10 MVA zostały zastąpione jednostkami o mocy 16 MVA. Stanowiska transformatorów 110/15 kV zostały wyposażone w misy olejowe spełniające wszelkie wymogi ochrony środowiska. Zmodernizowano również układy kompensacji prądów ziemnozwarciowych w sieci SN, uwzględniając wzrost prądów pojemnościowych, spowodowany systematycznym wdrażaniem programu kablowania.

Celem inwestycji było m.in. poprawa jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców, zwiększenie bezpieczeństwa, podniesienie sprawności technicznej obsługi klientów, automatyzacja sieci i ulepszenie jej stanu technicznego. Dzięki połączeniu stacji Ełk1 ze stacją Ełk Bis znacznie poprawią się warunki zasilania północnowschodniego regionu Polski, poprzez tzw. podpięcie do drugiego „źródła” zasilania, od strony „Mostu Energetycznego Polska-Litwa”. Do roku 2015 region północno-wschodniej Polski zasilany był jedną linią 400 kV Stanisławów – Narew oraz linią 220 kV Ostrołęka – Ełk1.

Dotychczas linia 400 kV Stanisławów – Narew stanowiła podstawowe zasilanie dla odbiorców PGE Dystrybucja Oddział Białystok. W sytuacji awarii systemu elektroenergetycznego należało wprowadzać ograniczenia dla odbiorców, aby utrzymać stabilność systemu elektroenergetycznego. Obecnie stacja 220/110/15 kV Ełk 1 zasilana jest nie tylko linią 220 kV z Ostrołęki ale jest również połączona linią 110 kV ze stacją 400/110 kV Ełk Bis przez co zdecydowanie poprawiła się pewność zasilania naszego Oddziału. Obecnie region części północno – wschodniej Polski jest zasilany z dwóch stacji 400/110 kV Narew i Ełk Bis oraz dodatkowo linią 220 kV z Ostrołęki.

Dzięki działaniom OSP (PSE Operator S.A.) w tym zakresie zostało podniesione bezpieczeństwo energetyczne i pewność dostaw energii elektrycznej dla obszaru działania Oddziału Białystok.

W przyszłości planujemy wprowadzić do stacji Ełk 1 dwie nowe linie 110 kV, tzn. linię 110 kV Ełk1 – Olecko (i dalej do stacji Gołdap) co pozwoli na odciążenie linii 110 kV biegnących na północ naszego Oddziału oraz linię 110 kV Ełk1 – Orzysz (i dalej do stacji Mikołajki) – powiedział Jarosław Dzięgielewski, dyrektor Generalny Oddziału Białystok. Inwestycja ta poprawi pewność zasilania turystycznych miejscowości w okolicach Orzysza i Mikołajek oraz połączy sieci dystrybucyjne 110 kV  dwóch operatorów: Energi i PGE – dodał.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px