Log In

Fotowoltaika w szczytowej formie

W marcu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa niż w lutym o 4 proc. i wyniosła 14,2 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w marcu 2019 r. w Polsce wyprodukowano o 1,1 TWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie zmniejszyło się o 4,4 proc. Produkcja energii elektrycznej z OZE w marcu br. wzrosła o 51 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w marcu br. było dodatnie i wyniosło 957 GWh – wynika z publikacji Agencji Rynku Energii.
Produkcja energii elektrycznej

Jak wynika z danych ARE, w marcu br. produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 14,2 TWh, co stanowi spadek o 7 proc. w porównaniu z produkcją energii elektrycznej w marcu ubiegłego roku. W porównaniu z produkcją energii elektrycznej w lutym br. w marcu produkcja energii elektrycznej wzrosła o 4 proc.

Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego w marcu br. wynosiła 6,5 TWh, co oznacza spadek o 16 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Z węgla brunatnego wytworzono blisko 3,4 TWh, czyli o 19 proc. energii elektrycznej mniej niż w marcu 2018 r. Wzrosła natomiast produkcja energii elektrycznej z OZE osiągając ponad 2,73 TWh (dynamika 151 r/r) oraz produkcja energii elektrycznej z gazu osiągając blisko 1,1 TWh (dynamika 101 proc. r/r).

Z kolei w porównaniu z produkcją energii elektrycznej w lutym 2019 r., w marcu produkcja energii elektrycznej wzrosła o ok. 4 proc. Z węgla brunatnego wytworzono 3,4 TWh, czyli o 2,4 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Z pozostałych nośników energii wyprodukowano więcej energii elektrycznej. Największy wzrost zanotowały źródła odnawialne (dynamika 117,2 proc. m/m), najmniejszy natomiast węgiel kamienny (dynamika 100,7 proc. m/m).

Produkcja energii elektrycznej z OZE

Produkcja energii elektrycznej z OZE w marcu 2019 r. wyniosła 2,7 TWh, wobec 1,8 TWh rok wcześniej, co stanowiło wzrost o 51 proc. w porównaniu z marcem ubiegłego roku oraz wzrost o 17,2 proc. w porównaniu ze lutym br. Udział energetyki odnawialnej w produkcji energii elektrycznej wzrósł z 17,1 proc. w lutym 2019 r. do 19,3 proc. w marcu br. Najwięcej energii elektrycznej z OZE powstało z wiatru, najmniej natomiast z fotowoltaiki. Największą dynamiką w produkcji energii elektrycznej w marcu br. charakteryzowały się fotowoltaika (dynamika 241 proc. r/r) oraz elektrownie wiatrowe (dynamika 159 proc. r/r), najmniejszą natomiast elektrownie biogazowe (dynamika 105 proc. r/r). Krajowy bilans energii elektrycznej

W marcu 2019 r. Polska wyeksportowała ponad 0,5 TWh energii elektrycznej, a import do Polski wyniósł blisko 1,5 TWh. Eksport charakteryzował się dynamiką 88 proc. r/r, natomiast import: 131 proc. r/r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w marcu br. było dodatnie i wyniosło 957 GWh.
Import energii elektrycznej w marcu br., w porównaniu ze lutym br. wzrósł o 25 proc., eksport natomiast zmniejszył się o 17 proc. W efekcie saldo wymiany wzrosło z 610 GWh w lutym do 957 GWh w marcu.

W materiale wykorzystano dane pochodzące z wydawnictwa Agencji Rynku Energii „Informacja Statystyczna o Energii Elektrycznej”.

(800x2000)

CIRE.PL

Warsaw

Banner 468 x 60 px