Log In

PGE Nowa Energia chce postawić kolejną stację ładowania samochodów elektrycznych na Mazowszu

Przedstawiciele spółki PGE Nowa Energia, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE, podpisali list intencyjny z władzami Ostrowi Mazowieckiej, dotyczący możliwości wybudowania na terenie miasta stacji ładowania dla samochodów elektrycznych.

Zgodnie z treścią listu intencyjnego strony zobowiązały się do prowadzenia rozmów w zakresie ustalenia możliwości i warunków budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych. Miasto zaproponuje najlepsze lokalizacje i będzie wspierało tę inwestycję od strony formalno-prawnej, natomiast PGE Nowa Energia sfinansuje tę inwestycję. Jednocześnie powołany zostanie wspólny zespół roboczy, który uzgodni zakres planowanych prac oraz podział obowiązków.  

PGE Nowa Energia to spółka odpowiedzialna za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w ramach Grupy PGE, największej grupy energetycznej w Polsce i jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozbudowuje sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce i testuje różne produkty i usługi związane z elektromobilnością.

PGE Nowa Energia jest obecnie najpoważniejszym partnerem dla samorządów w zakresie budowania infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Chcemy tworzyć system, który zachęci podmioty publiczne i prywatne do korzystania z tego rodzaju transportu, ponieważ jest on ekologiczny i ekonomiczny. Jesteśmy przygotowani do dalszej rozbudowy infrastruktury stacji ładowania w województwie mazowieckim w miarę wzrostu popytu – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji.

W uroczystości podpisania listu intencyjnego, która odbyła się 16 maja w Urzędzie Miasta Ostrowi Mazowieckiej, uczestniczyli: Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP, Sylwester Dąbrowski– I wicewojewoda mazowiecki, Jerzy Bauer – burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka, Zbigniew Chrupek – starosta ostrowiecki, Paweł Śliwa – wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. innowacji oraz przedstawiciele spółki PGE Nowa Energia.

PGE Nowa Energia poszukuje nowych obszarów rozwoju biznesu oraz opracowuje rozwiązania i usługi, które są wdrażane w działalności operacyjnej Grupy PGE. Jednym z kluczowych obszarów, na których obecnie koncentruje się spółka, jest elektromobilność. Dotyczy to nie tylko rozwoju infrastruktury stacji ładowania, ale również usług towarzyszących, w tym carsharingu samochodów elektrycznych.W marcu 2019 roku spółka uruchomiła usługę wynajmu samochodów elektrycznych dla mieszkańców Siedlec, z której skorzystać można za pomocą aplikacji PGEmobility.pl. Pod koniec kwietnia 2019 r. PGE Nowa Energia przejęła również ponad 50 proc. udziałów w spółce 4Mobility, która jest trzecim graczem na polskim rynku carsharingu. W dłuższej perspektywie transakcja ta umożliwi Grupie PGE rozwój oferty aut na minuty opartej także na samochodach elektrycznych.

Grupa PGE jest aktywna na rynku ładowania samochodów elektrycznych w miastach średniej wielkości oraz regionach uzdrowiskowych. Posiada już 16 stacji ładowania, w 10 miastach w całej Polsce. Stacje ładowania PGE dostępne są m.in. w Łodzi, Warszawie, Rzeszowie, Nowym Sączu, Siedlcach, Bełchatowie, Zakopanem i Krynicy-Zdroju. Spółka podpisała także kilkanaście umów dzierżawy pod stacje ładowania w nowych lokalizacjach.

Warsaw

Banner 468 x 60 px