Log In

Energa Operator otwiera Rejon Dystrybucji w Gdyni

We wtorek 1 maja 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Rejonu Dystrybucji Energi Operatora w Gdyni. Nowa placówka ma między innymi umożliwić Enerdze Operatorowi lepszą koordynację prac na sieci oraz skróci czas reakcji służb energetycznych w sytuacjach awaryjnych.
Nowy Rejonu Dystrybucji Energi Operatora w Gdyni obejmie swoim zasięgiem obszar ponad 200 km kw., na który składa się teren Gdyni, Sopotu, Rumii i gmin: Kosakowo, części gminy Żukowo oraz części gminy wiejskiej Wejherowo.

Jak podkreśla Energa, Rejon Dystrybucji w Gdyni umożliwi lepszą koordynację prac na sieci oraz skróci czas reakcji służb energetycznych w sytuacjach awaryjnych. Odbiorcy energii elektrycznej zyskają możliwość otrzymania wsparcia od osób merytorycznie zajmujących się zgłoszeniami. Powstanie placówki da również szansę na lepsze rozpoznanie lokalnych potrzeb i dostosowanie do nich planów rozwoju sieci.

– W ostatnich latach Enerdze Operatorowi udało się znacząco zredukować ilość i długość przerw w dostawach energii elektrycznej. 2018 rok przyniósł spółce pozycję lidera pod względem niezawodności, mierzonej wskaźnikami SAIDI i SAIFI. Osiągnięcie takich rezultatów możliwe było w dużej mierze dzięki coraz szerszemu stosowaniu i udoskonalaniu technologii prac pod napięciem oraz wprowadzaniu nowoczesnych środków łączności w zarządzaniu siecią. Chcemy utrzymać ten trend, dlatego dostosujemy naszą strukturę terenową do potrzeb sieci i oczekiwań klientów – mówi Piotr Dorawa prezes zarządu Energi Operatora. Energa zaznacza, że w modelu przyjętym przez Energę Operatora Rejony Dystrybucji stanowią centrum koordynacji prac monterów i specjalistów w terenie. Dotychczasowe doświadczenia operatora wykazały, że ich odpowiednie rozmieszczenie znacząco przyczynia się do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej i skrócenia czasu reakcji na sytuacje awaryjne. W ostatnim czasie Energa Operator otworzyła też osiem innych Rejonów Dystrybucji: w Iławie, Sierpcu, Braniewie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Słupcy, Rypinie i Radziejowie.

– Utworzenie Rejonu w Gdyni jest odpowiedzią na wyzwania, które przed pomorską energetyką stawia przyszłość, jak coraz większa decentralizacja, szybki przyrost przyłączonych mikroinstalacji oraz rozwój elektromobilności – mówi Maurycy Kacprzak, dyrektor generalny Oddziału Energi Operatora w Gdańsku.

Na obszarze nowopowstałego Rejonu Dystrybucji w Gdyni funkcjonuje 118 szt. stacji transformatorowych słupowych SN/nn, 890 szt. stacji transformatorowych wnętrzowych SN/nn, 790 km linii kablowych SN-15kV, 86 km linii napowietrznych SN-15kV, 1800 km linii kablowych nn-0,4kV oraz 535 km linii napowietrznych nn-0,4kV CIRE.PL

Warsaw

Banner 468 x 60 px