Log In

Zmiany w zarządach spółek Grupy Veolia

Veolia poinformowała o zmianach w zarządach spółek Grupy. Magdalena Bezulska została powołana, na stanowisko prezesa zarządu Veolia term, natomisat Marcin Orłowski, dotychczasowy prezes Veolii term oraz Agata Mazurek – Bąk zostaną powołani na członków zarządu holdingu.
Magdalena Bezulska, która zastąpiła Marcina Orłowskiego na stanowisku dyrektora generalnego oraz prezesa zarządu Veolii term, była przez 6 lat członkiem zarządu i dyrektorem HR grupy Veolia w Polsce.

Marcin Orłowski został dyrektorem ds. energii w Veolii Energii Polska, odpowiedzialnym za kwestie związane z energią elektryczną, paliwami, biomasą oraz dwutlenkiem węgla. Zostanie powołany na członka zarządu holdingu.

Do zarządu Veolia Energii Polska, po spełnieniu niezbędnych formalności, dołączy również Agata Mazurek-Bąk obejmując stanowisko dyrektora HR grupy, która przez 14 lat pełniła stanowiska zarządcze w grupie Veolia.

– Nowa strategia grupy Veolia w Polsce stawia przed nami ambitne cele. Działamy w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i chcemy podążać za innowacjami technologicznymi, aby jak najlepiej dopasować nasze usługi i produkty do potrzeb Klientów. Chcemy też podążać za digitalizacją procesów, aby efektywnie wprowadzać zmiany na poziomie kultury organizacji. To pozwoli nam, naszym Klientom i Pracownikom na dalszy, dynamiczny rozwój. – mówi Frédéric Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce. Magdalena Bezulska

Jest związana z Grupą Veolia od 1999 r. W latach 1999-2002 w dywizji środowiskowej (CGEA ONYX) odpowiadała za projekty akwizycyjne spółki w Polsce, a od 2002 do 2008 r. zajmowała stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar handlowy, korporacyjny i zasobów ludzkich. W 2005 r. zorganizowała i prowadziła dział sprzedaży usług środowiskowych dla klientów przemysłowych. Od 2008 r. w spółce Veolia Usługi dla Środowiska pełniła funkcję prokurenta i Dyrektora ds. personalnych i korporacyjnych. W tym okresie odpowiadała za integrację spółek z Grupy Veolia i SULO, do jej kompetencji należało także zbudowanie oraz realizacja strategii personalnej i współpracę ze związkami zawodowymi. W latach 1999-2008 pełniła również funkcje Członka Zarządu i Rad Nadzorczych spółek zależnych. Od lipca 2012 r. pracuje w dywizji energetycznej Grupy na stanowisku Dyrektora HR. Od sierpnia 2013 r. do 12 maja 2019 r. pełniła funkcję Dyrektora HR Grupy Veolia w Polsce, członka Zarządu spółki Veolia Energia Polska S.A. W tym czasie odpowiadała za transformację obszaru HR, stworzenie strategii personalnej odpowiadającej na wyzwania biznesowe i jej realizację. Nadzorowała obszar dialogu społecznego i realizację zmian zakładowych układów zbiorowych pracy w spółkach. W latach 2016-2018 nadzorowała również spółkę Veolia Centrum Usług Wspólnych. Pełni funkcje członka rad nadzorczych spółek w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Tarnowskich Górach, CUW. Od marca 2019 r. dołączyła do Zarządu Fundacji Veolia.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Ukończyła również francuskie studia podyplomowe na Uniwersytecie Lille 1 w zakresie zarządzania terytorialnego i Executive MBA HR na Uczelni im. Łazarskiego. Posiada Dyplom Ministra Skarbu Państwa-Licencję członka rad nadzorczych.

Marcin Orłowski

W branży energetycznej pracuje od wielu lat. Rozpoczął karierę zawodową w międzynarodowych spółkach doradczych w charakterze audytora i konsultanta. Brał także udział w procesie prywatyzacji dużych elektrociepłowni w Polsce. W 2005 r. związał się z Grupą Veolia, gdzie rozpoczął pracę w dziale finansów i był odpowiedzialny za controlling, raportowanie i budżetowanie Grupy Veolia w Polsce. W latach 2008-2010 zajmował stanowisko Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Finansowych w Veolii Energia Łódź. Od 2010 r. pracował w Veolii term, najpierw jako Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse spółki a od 2014 roku jako Prezes Zarządu. Pełni również funkcje członka rad nadzorczych spółek z Grupy Veolia w Polsce.
Od 2017 roku jest członkiem Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, gdzie aktywnie wspiera rozwój marki Ciepło Systemowe w Polsce.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu informatyki gospodarczej.

Agata Mazurek-Bąk

Karierę zawodową rozpoczęła w 2000 roku we francuskiej firmie audytorskiej i doradczej RSM Salustro Reydel, gdzie zdobyła tytuł biegłego rewidenta, ACCA, doświadczenia menadżerskie i szerokie spojrzenie na biznes.
Od 2005 roku związana z grupą Veolia, w której stworzyła i przez 10 lat jako prezes i dyrektor generalny zarządzała Centrum Usług Wspólnych. Pełniła także funkcję zastępcy dyrektora finansowego grupy oraz dyrektora projektów strategicznych. W ostatnim czasie odpowiadała za budowanie i realizację strategii zakupów dla biznesu, który rocznie generuje w Polsce ponad 4 miliardy złotych przychodów. Przeprowadziła wiele kluczowych projektów z obszaru finansów, M&A, digitalizacji, poprawy efektywności i transformacji kulturowych. W ramach Stowarzyszenia Technologia w Spódnicy uruchomiła program mentoringowy dla kobiet, które chcą się rozwijać w świecie nowoczesnych technologii.
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego.
CIRE.PL

Warsaw

Banner 468 x 60 px