Banner Top
Log In

Impact 2019 – bieg po innowacyjność trwa

Zakończyła się czwarta edycja Kongresu Impact. W Krakowie przedstawiciele świata biznesu, polityki, administracji i nauki, a także infulencerzy społeczni, rozmawiali o bieżących wyzwaniach w kreowaniu nowoczesnej gospodarki. Dyskusje dotyczyły m.in. takich tematów jak sztuczna inteligencja, nowe technologie, cyfryzacja, innowacje. W wydarzeniu udział wzięła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Pierwszy dzień Impact’19

Podczas pierwszego dnia krakowskiej konferencji mowa była m.in. o perspektywach zastosowania na szeroką skalę sztucznej inteligencji, wzmocnieniu konkurencyjności UE np. poprzez rozwój przemysłu bateryjnego oraz o konieczności zmiany modelu energetycznego w oparciu o nowe technologie.     

Czwarta edycja Impact to czas, w którym można przyjrzeć się efektom polityki proinnowacyjnej prowadzonej w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wiele pomysłów i  inicjatyw wspierających innowacyjność, nad którymi toczyła się debata podczas pierwszej edycji Impact zostało już zrealizowanych. Przez ten czas Polska zyskała funkcjonalny ekosystem innowacyjności. Opowie jutro o nich minister Jadwiga Emilewicz wspólnie z prezesem PFR Pawłem Borysem.  Bieg czwartej rewolucji przemysłowej jednak nie zwalnia i wymaga czujności, aktualizacji, przewidywania, a nawet więcej – wyprzedzania globalnych trendów gospodarczych.

Do takich wyzwań należy zastosowanie sztucznej inteligencji.– Rozwój sztucznej inteligencji możemy postrzegać w kategoriach szansy, ale musimy pamiętać o jej mądrym wykorzystaniu. To wymaga wypracowania racjonalnych uregulowań prawnych, które będą zarówno stać na straży bezpieczeństwa stosowania nowych technologii, a z drugiej strony nie będą blokować ich rozwoju – mówiła minister Emilewicz w trakcie debaty pod wymownym tytułem „Dlaczego przywódcy nie powinni mieć ślepej wiary w sztuczną inteligencję”.

Podkreśliła, że jesteśmy teraz w takim punkcie rozwoju technologicznego, który wymusza na nas jednoznaczne określenie naszego stosunku wobec maszyn.– To, że maszyny będą się unowocześniać i przez to przenikać do każdego zakamarka naszego życia jest faktem. Dlatego to, co możemy zrobić jako ludzkość, to wykorzystać nasze kompetencje humanistyczne pozwalające myśleć nam w sposób abstrakcyjny i tym samym przygotować się do wykorzystania AI w rozwoju państwa – dodała.

Z kolei jeszcze innemu aspektowi myślenia o ekonomicznym rozwoju państwa i konkurencyjności europejskiej gospodarki zostało poświęcone spotkanie na temat Europejskiej Inicjatywy Bateryjnej (European Battery Alliance/EBA). To przedsięwzięcie, którego celem jest połączenie wysiłków krajów UE na rzecz budowy silnego europejskiego przemysłu produkcji ogniw i baterii.- Intensywny rozwój elektromobilności na świecie wymaga nowych zdolności produkcyjnych w Europie. Musimy obniżyć koszty produkcji. Zbudować innowacyjny, zrównoważony i konkurencyjny przemysł produkcji baterii elektrycznych. To cel European Battery Alliance – podkreśliła Jadwiga Emilewicz.

Poinformowała, że Polska aktywnie włączyła się w tą inicjatywę, a Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podejmuje działania mobilizujące i konsolidujące polskie firmy mające potencjał w tym zakresie.  – Stawiamy na produkcję ogniw do baterii w Polsce. Dlatego tak mocno angażujemy się w EBA. W Polsce mamy wszystko, aby odnieść w tej branży sukces. Mamy wykwalifikowanych naukowców prowadzących działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie chemicznego magazynowania energii dla pojazdów. Od roku działa międzynarodowe konsorcjum naukowe PolStorEnPolska, które ma na celu opracowanie nowego typu ogniwa do baterii samochodowych. Polskie firmy natomiast dysponują większością niezbędnych do produkcji baterii surowców rzadkich – zaznaczyła minister Emilewicz.

Sukcesja firm natomiast była tematem spotkania minister Emilewicz oraz wiceministra Niedużaka z przedstawicielami polskiego biznesu. Ministrowie podkreślali, że przekazywanie przedsiębiorstw między pokoleniami jest ważne dla utrzymania silnych marek, które budują naszą gospodarkę. Przybliżyli założenia przygotowanej przez MPIT ustawy, którą w zeszłym tygodniu przyjął rząd.   

Minister Emilewicz spotkała się dziś też z Jen Gennai z Google, aby porozmawiać o znaczeniu etyki w rozwoju sztucznej inteligencji.

Drugi dzień Impact’19 

Większy nacisk na tworzenie nowatorskich technologii przez młode pokolenie; umiejętność budowania więzi; docenienie kompetencji humanistycznych pozwalających mądrze i etycznie wykorzystywać nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja;  większa otwartość na współpracę – to wnioski płynące z dyskusji z udziałem minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz podczas drugiego dnia Kongresu Impact. Podsumowano cztery intensywne lata stymulowania innowacji w Polsce. Rozmawiano też o działaniach na przyszłość.

Minister Jadwiga Emilewicz rozpoczęła drugi dzień w Krakowie od udziału w konferencji prasowej o działaniach PFR Ventures. Grupa uruchomiła dotychczas 29 funduszy venture capital. Pięć z nich dokonało już pierwszych inwestycji na łączną kwotę 41,6 mln zł. – Polska jest wiodącym rynkiem dla inwestycji kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej, z 71%-owym udziałem w całkowitej wartości inwestycji w regionie. W 2017 r. zainwestowano na polskim rynku Private Equity/Venture 49 mln euro. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie działania rządu, który od 2016 r. tworzy dobre warunki dla startupów. Polska jest krajem, w którym warto inwestować i warto rozwijać innowacyjne projekty – powiedziała szefowa MPiT.  

Minister Emilewicz wspólnie z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju Pawłem Borysem, opowiedzieli też zgromadzonym w krakowskim ICE o architekturze stworzonego przez ostatnie lata ekosystemu rozwoju innowacji w Polsce. „Parasolem” nad rządowymi działaniami jest Start in Poland. To największy w Europie Środkowo-Wschodniej program wspierający startupy na każdym etapie ich rozwoju.

Minister Emilewicz, będąca jednym z inspiratorów programu podkreśliła, że jego dotychczasowy bilans jest z całą pewnością pozytywny, ale przychodzi też czas aktualizacji założeń tego typu programów w myśl zasady – „mniej dotacji, więcej inwestycji”.- Każdy ważny moment rozwojowy dla państwa miał swoich protagonistów. W rooseveltowskim New Deal-u w latach 30. XX w. był to sektor publiczny, bez impulsu którego nie pobudzono by rynku pracy. Z kolei w Polsce, przechodzącej z epoki gospodarki centralnie planowanej na kapitalizm, kluczową rolę odegrali drobni przedsiębiorcy. U progu czwartej rewolucji przemysłowej, po trzech latach funkcjonowania Start in Poland, takimi „protagonistami rozwoju” są firmy, które szukają swoich przewag na rynku w dziedzinie nowych technologiach oraz w innowacjach – stwierdziła minister Emilewicz.       

Podczas tegorocznego Impactu nie mogło zabraknąć debaty poświęconej wyzwaniom jakie dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej niesie transformacja w stronę w pełni scyfryzowanej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem roli sztucznej inteligencji w tym procesie. Obok minister Emilewicz głos w tej dyskusji zabrali wiceministrowie z państw regionu – Sorin-Valeriu Nas, wiceminister spraw gospodarczych, handlu i przedsiębiorczości Rumunii; Marian Piecha, wiceminister przemysłu i handlu Czech oraz Elijus Civilis, wiceminister gospodarki i innowacji Litwy.

Wszyscy zgodzili się co do tego, że region Europy Środkowo-Wschodniej może poszczycić się bogactwem talentów i wyspecjalizowanych kadr związanych z technologiami jutra. Wskazują na to statystyki obrazujące liczbę studentów kończących kierunki inżynieryjne, która może równać się poziomem z najbardziej innowacyjnymi gospodarkami w EU. Stąd też aktywna polityka inwestycyjna państw regionu w technologie takie jak sztuczna inteligencja, może przynieść wzrost PKB rzędu nawet 14% w perspektywie roku 2030.- Dziesięć państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej to ogromny potencjał. Razem tworzymy ponad 100-milionony rynek, który pod względem wielkości, stanowi dwunastą siłę ekonomiczną na świecie. Jeśli więc będziemy kontynuować i wzmacniać naszą współpracę w skali regionu, mamy szansę na stworzenie nowego i trwałego mechanizmu napędzającego wzrost gospodarczy – stwierdziła minister Emilewicz.

Po publicznej dyskusji, ministrowie spotkali się z międzynarodowymi przedstawicielami biznesu. W formacie okrągłego stołu rozmawiali o rozwoju sztucznej inteligencji, wyzwaniach  i szansach dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przewagach konkurencyjnych regionu i o tym, jak je przełożyć na konkretne projekty biznesowe.

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px