Log In

Unijne rozporządzenie w sprawie aukcji EUA w konsultacjach

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla został we wtorek opublikowany na portalu Better Regulation. Tym samym Komisja Europejska rozpoczęła czterotygodniowy okres konsultacji projektu.
Jak uzasadnia KE, po przeglądzie dyrektywy ETS w 2018 r. rozporządzenie w sprawie aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla musi zostać zmienione, aby uwzględniało nowe zasady i elementy fazy czwartej EU ETS (2021-2030). Zmiany związane są między innymi ze sprzedażą na wspólnej platformie aukcyjnej uprawnień, z których wpływy mają zasilić fundusz innowacji i modernizacji, a także z zaklasyfikowaniem uprawnień do emisji do grupy instrumentów finansowych od początku 2018 r.

Jednocześnie KE uzasadnia, że doświadczenia z pierwszych sześciu lat aukcji w fazie trzeciej pokazały, że niektóre kwestie powinny zostać uproszczone lub ulepszone. Komisja zaznacza przy tym, że mimo propozycji wielu zmian ogólna architektura procesu aukcyjnego pozostaje niezmieniona. Komisja zamierza przyjąć projekt rozporządzenia po czterotygodniowym okresie konsultacji, a następnie przedłożyć go Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Rozporządzenie ma zostać opublikowane i wejść w życie w ciągu dwóch miesięcy, o ile nie zostaną zgłoszone żadne zastrzeżenia. CIRE.PL

Warsaw

Banner 468 x 60 px