Log In

Zarząd ZE PAK odniósł się do wezwania

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin przedstawił w środę swoje stanowisko dotyczące wezwania na akcje spółki, które zostało ogłoszonego w dniu 30 lipca br. przez Argumenol Investment Company Limited.
Zarząd ZE PAK w swoim stanowisku ocenił, że co do zasady, zwiększenie zaangażowania strategicznego inwestora w akcjonariacie spółki może pozytywnie wpływać na jej interes poprzez chęć przyczynienia się do jej rozwoju. Jednocześnie w stanowisku zarząd zwraca uwagę, że zgodnie z treścią wezwania, wzywający zamierza uzyskać 100 proc. ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki i traktuje ją jako długoterminową inwestycję o charakterze strategicznym. W ocenie zarządu ZE PAK sam fakt chęci zwiększenia zaangażowania w spółkę, która działa w branży doświadczającej obecnie wielowymiarowych zmian i mierzącej się z wieloma wyzwaniami sugeruje, że wzywający ma wobec niej strategiczne plany.Zarząd ZE PAK odniósł się też do ceny oferowanej w wezwaniu (7,47 zł), która w jego opinii mieści się w szacowanym zakresie wartości godziwej akcji spółki. W swoim stanowisku zarząd zwrócił uwagę, że cena oferowana w wezwaniu jest wyższa od ceny minimalnej określonej ustawowo. Jednocześnie przypomniał, że ostatni dostępny raport analityczny wydany dla ZE PAK przez PKO BP Securities 26 lipca 2019 r. wyznaczał cenę docelową dla akcji spółki na poziomie 7,50 zł. Natomiast cena docelowa dla akcji spółki wyznaczona przez analityków Biura Maklerskiego Santander 31 maja 2019 roku określona została na poziomie 7,70 zł. Natomiast ostatni kurs zamknięcia notowań akcji spółki przed ogłoszeniem wezwania 30 lipca 2019 roku wyniósł 6,98 zł.

CIRE.PL

Tagged under

Warsaw

Banner 468 x 60 px