Log In

PGE Dystrybucja modernizuje sieć w ramach programu kablowania

Spółka PGE  Dystrybucja  wychodząc  naprzeciw  potrzebom  i  oczekiwaniom  odbiorców energii elektrycznej systematycznie  modernizuje sieci  energetyczne w ramach programu kablowania sieci średniego napięcia. Program ma na celu zmianę struktury sieci SN polegającej na zwiększeniu udziału linii kablowych do min. 30%

Rezygnacja z tradycyjnych, nieizolowanych przewodów na rzecz podziemnych kabli i przewodów izolowanych ma przede wszystkim poprawić odporność sieci na różnego rodzaju klęski żywiołowe, takich jak chociażby nawałnice z lata 2017 r.  Wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz potrzeba poprawy jakości usługi dystrybucyjnej powoduje, że konieczna  jest modernizacja  wielu  odcinków  linii.  Pod koniec lipca br. zamojski Oddział PGE Dystrybucja zakończył realizację trzech  dużych projektów modernizacyjnych na Zamojszczyźnie. Oddział w Białymstoku z kolei rozpoczął modernizacje linii 15kV w okolicach Augustowa.

Zamojskie inwestycje w infrastrukturę sieciową

W pierwszym półroczu br. Oddział Zamość PGE Dystrybucja zrealizował inwestycyjne o wartości 68 mln złotych. Wśród przeprowadzonych zadań znalazły się przebudowy trzech linii napowietrznych 15 kV:  Zamość – Grabowiec, Zamość – Miączyn oraz Zamość – Majdan TOR II. Zakres robót obejmował demontaż wyeksploatowanych linii napowietrznych średniego napięcia wybudowanych na początku lat 70. XX wieku i zastąpienie ich schowaną pod ziemią linią kablową wraz z siecią światłowodową.

Kolejne działania to przebudowa dwóch linii napowietrznych 15 kV wychodzących również z GPZ Zamość przebiegających przez osiedla miejskie. Przebudowa dotyczyła odcinków linii SN (średniego napięcia) Zamość – Krasnobród i Zamość – Południowa. W ramach tej inwestycji wybudowano blisko 7 km nowej linii kablowej. Trzeci projekt objął zamianę linii napowietrznych 15 kV Tarnogród -Jedlinka i Tarnogród-Krzeszów na sieci kablowe.

Modernizacja sieci w okolicach Augustowa

Właśnie z programem kablowania związana jest modernizacja linii 15kV RPZ Augustów – Sztabin. Dotychczas przebudowanych zostało ponad 11 km na linię kablową podziemną. W przeciągu najbliższych 2-3 lat, w ramach programu kablowania, planuje się zastąpienie linią kablową podziemną kolejnych 54 km tej linii.

Przebudowa  odgałęzienia linii średniego napięcia Augustów – Sztabin podyktowana była przede wszystkim stanem technicznym linii. Została ona wybudowana w 1969 roku na słupach żelbetonowych, które to wskutek upływu czasu uległy wyeksploatowaniu. Modernizacja pozwoli na skrócenie czasu przerw w dostawie energii i dużo szybszą lokalizację powstałych uszkodzeń.

W sumie białostocki Oddział PGE Dystrybucja zrealizował w pierwszej połowie 2019 inwestycje o łącznej wartości blisko 125 mln złotych.

Grupa Kapitałowa PGE dysponuje największą siecią energetyczną w Polsce, pokrywającą przede wszystkim wschodnie i centralne regiony kraju. Sieć linii, którymi PGE dystrybuuje energię do swoich klientów, obejmuje swoim zasięgiem niemal 40 proc. obszaru kraju, a jej długość – wynosząca ponad 290 tys. km – wystarczyłaby na kilkukrotne okrążenie kuli ziemskiej na wysokości równika. W latach 2016-2019, za pośrednictwem spółki PGE Dystrybucja, Grupa realizuje inwestycje w rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej o wartości ponad 7 mld zł.

Tagged under

-4°C

Warsaw

Cloudy

Humidity 80%

Wind 25.75 km/h

  • 03 Jan 20190°C-4°C
  • 04 Jan 20190°C-6°C
Banner 468 x 60 px